Hoe was de toestand van de Selef in de Ramadan?

Ash-Shaych al-´Allaamah Rabee´ ibn Haadee al-Madkhali ( hafidahullaah)
Hoe was de toestand van de Selef in de Ramadan?


Als antwoord op de vraag, zeg ik:

De toestand van de Edele Boodschapper - ´alayhi as-salaatu wassallaam - is bekend en dat hij - ´alayhi as-salaatu wa assalaam - zich voorbereidde voor deze maand door het grootste gedeelte van Sha´baan (i.e. de maand vóór Ramadan) te vasten - ´alayhi assalaatu wa sallaam. De Profeet vastte Sha´baan helemaal [1] , behalve een klein gedeelte, zoals dat te vinden is in de overlevering van ´Aa-isha, moge Allah tevreden over haar zijn. Waarna hij deze Edele Maand (i.e. Ramadan) vastte - ´alayhi as-salaatu wassalaam - en zijn aandachtigheid verschepte, specifiek in de laatste tien dagen ervan. Wanneer deze tien (dagen) ingingen was hij gewoon zich harder in te spannen en meer voor te bereiden, en verrichte I´tikaaf [2] , zonderde zich af van zijn vrouwen en zonderde zich af van vele van zijn Metgezellen - ´alayhi as-salaatu wassalaam - en zette zich in voor deze geweldige daden; op de correcte wijze vasten, deugdzame daden verrichten en goedheid tonen.

En de Boodschapper - ´alayhi as-salaatu wa assalaam - was vrijgevig, de meest vrijgevige mens. Maar als de Ramadan kwam, was hij vrijgeviger dan nedergezonde wind - ´alayhi as-salaatu wa assalaam - en specifiek als Jibreel - ´alayhi as-salaatu wassalaam - hem naderde, zoals dat te vinden is in de overlevering van ibn ´Abbaas, moge Allah tevreden over hen zijn. En de Boodschapper van Allah reciteerde of legde de Qur-aan in elke Ramadan één keer voor aan Jibreel, en de laatste jaar van zijn edele leven, legde hij de Koran twee keer voor aan Jibreel, zoals te vinden is in de overlevering van ´Aaishah en Abu Hurayrah - moge Allah tevreden over hen zijn. En dit was als teken voor zijn overlijden -´alayhi as-salaatu wassalaam.

Hoe dan ook, de Selef hadden een speciale aanpak voor deze Geweldige Maand, waaronder het zich storten op het reciteren van de Qur-aan, het veel gedenken, en het wegblijven van zonden. Want dit is de bedoeling van het vasten, want het vasten is niet alleen onthouding van eten en drinken; het is onthouding van al hetgeen wat de Woede van Allah - de Verhevene - aanwakkert en het zich overgeven aan de gehoorzaamheid van Allah - ´Azza wa Jall - en zuivere toewijding aan Allah in deze daden.

De Selef – moge Allah’s Tevredenheid op hen rusten – zoals dat verhaald is over Imaam Maalik: hij was gewoon om de mensen te onderwijzen en als de Ramadan kwam, vulde hij zijn tijd met het vasten en het reciteren van de Qur-aan. Dus zij vestigden hun aandacht in deze Edele Maand op het reciteren van de Qura-aan met het overpeinzen en overdenken ervan, zich vermanen door zijn vermaningen en het laten van zijn afwijzingen, het begrijpen van Halaal en Haraam, het begrijpen van de toezeggingen en dreigingen en alles wat hiermee te maken heeft in deze Edele Qur-aan, en hiermee zuiveren de zielen en verlichten de harten. En dit – doelend op de Qur-aan - is het (werkelijke) leven, licht en Leiding, zoals Allaah – de Verhevene - het beschreef:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ


En zo hebben Wij u een woord door ons gebod geopenbaard. Gij wist niet wat het Boek noch wat het geloof was. Maar Wij maakten het tot een licht waarbij Wij leiding verlenen aan degenen vanonder onze dienaren die Wij willen. Voorzeker, gij leidt de mens zeker naar het rechte pad. [Ashuraa: 52]

De Selef u as-Saalih (Vrome Voorgangers); lees over hun strijd, geduld en hun zuivere toewijding naar Allah en hun inspanningen in deze Edele Maand en daarbuiten, maar wij gedenken niet in de maand Ramadan om het vervolgens te vergeten en de aanbiddingen te verlaten in de overige maanden! Neen, wij zetten de verbintenis met de aanbiddingen van Allah voort, het nachtgebed, het overgeven aan Allah en de overige dienstbaarheden waarmee toenadering zoeken in de Ramadan.

Sommige mensen geven zich over aan gehoorzaamheid in deze maand, maar als deze maand voorbij gaat, schiet hij te kort, is hij te laks en vergeetachtig tegenover vele aanbiddingen, dit is niet correct. Deze maand, er is geen twijfel over mogelijk dat wij hiervoor meer aandacht schenken, maar gedurende het jaar en gedurende het leven, is het verplicht dat wij ten aller tijd Allah gedenken:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig. En prijst Zijn Heiligheid 's morgens en 's avonds.
[Al-Ahzaab: 41/42]

Dus de gelovige gedenkt Allah – de Verhevene – ten aller tijde, gehoorzaamt Hem, is Godsvruchtig en vreest Hem, en is in elke tijd van zijn leven op zijn hoede voor Hem.

Ik vraag Allah om ons en jullie succes tegen in de nachtgebeden en het vasten, en in het navolgen van de plicht voor deze Edele Maand en in het nastreven van zijn vruchten, en zo ook vragen wij Allah om ons succes te geven in het ten aller tijde gehoorzamen van Hem en in de overgave aan hetgeen Hem tevreden stelt. Voorwaar, onze Heer is Horende over onze smeekbeden. [3]

_____________________________________________
Voetnoten:

[1] Zes belangrijke punten over de maand Sha´baan - Shaykh Muhammed ibn Saalih al-´Uthaymeen
http://www.youtube.com/watch?v=qgsFZhlKHfU
[2] I’tikaaf (afzondering in de Moskee) in de Islaamhttp://ittibaa-min-salaf.blogspot.nl...kee-in-de.html
[3] Overgenomen van: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130228

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos