Fatwa-reeks nr. 25: De laatste tien nachten.De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Mijn broeders, de laatste tien (nachten) van de Ramadan hebben jullie bereikt, hierin bevinden zich veel goedheden en beloningen. En hierin bevinden zich ook de bekende gunsten en genoemde karakteristieken. 

Een van deze karakteristieken is dat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – nog ijveriger was in het verrichtten van (goede) daden tijdens deze nachten dan andere nachten. In “Sa7i7 Muslim” is overgeleverd van 3Aa’isha – moge Allah tevreden over haar zijn – dat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – nog ijveriger was in het verrichtten van (goede) daden tijdens de laatste tien (nachten) dan andere nachten. En in de “Sa7ihain” (Bukhari en Muslim) is overgeleverd dat zij heeft gezegd: “Als de laatste tien (nachten) in gingen, had hij – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – de gewoonte zijn “Izaar” (lendedoek) strakker te binden, tijdens de nacht wakker te blijven, en zijn gezin te wekken.” En in de “Musnad” (van Al-imaam Ahmed) is overgeleverd dat zij heeft gezegd: “De profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – had de gewoonte het gebed met slaap te combineren tijdens de (eerste) twintig (nachten), en als de laatste tien (nachten) aanbraken dan stroopte hij zijn “Izaar” op en bond hij hem strakker.” 

In deze overleveringen staan bewijzen die duiden op de goedheid van deze tien (nachten), omdat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – tijdens deze nachten nog ijveriger was (in het verrichtten van goede daden) dan dat hij hierbuiten was. En deze ijver omvat alle soorten aanbiddingen zoals het bidden, lezen van de Koran, gedenken (van Allah), geven van aalmoezen, etc. 

En ook omdat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – zijn “Izaar” strakker bond, daarmee wordt bedoeld dat hij zijn vrouwen uit de weg ging om vrij te zijn voor het verrichten van het gebed en gedenken (van Allah). 

En ook omdat de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – zijn nacht deed doen leven met het staan (in gebed), lezen (van de Koran), en gedenken (van Allah) met zijn hart, tong, en ledematen. Dit om de goedheid van deze nachten, en om “Laylat-ul-qadr” te benutten. De zonden zullen namelijk worden vergeven van degene die deze nacht staat (in gebed), gelovend (in Allah) en hopend (op zijn beloning).

(ontleend aan "Madjaalis Shahr Ramadaan", pag.121-122)

Notitie van de vertaler: Een lendedoek is een kledingstuk dat bestaat uit een lap die om de lendenen (onderlichaam) wordt gewikkeld.

Maandagnacht, 29 juli 2013, was de eerste nacht van deze tien gezegende nachten.  

Vertaald door Abu Thouraya, student aan de islamitische universiteit van Medina.
------------
Wilt u ook regelmatig een "Fatwa" uit de Fatwa-reeks ontvangen via WhatsApp? Voeg dan 0612781828 toe aan uw contacten en stuur een app met "ok" om uw aanmelding te bevestigen. Als u de reeks via de mail wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar fatwareeks@gmail.commet als onderwerp "ok" om u aan te melden. U kunt ons ook volgen op Twitter: @FatwaReeks.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos