Etiquette van het Vasten.

Door Shaych Mohammed Ibn Saalih Al-Othaymien (rahiemehoellaah)

Vraag: Wat is het etiquette van het vasten?

Antwoord: Het behoord tot de etiquette van het vasten, om vrees voor Allaah te hebben, de Machtige en Majesteitelijke, door het doen van vrome handelingen en het vermijden van verboden zaken. Dit is gebaseerd op de Uitspraak van de Meest Verhevene:

O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie tawqa (vroomheid) verkrijgen. (Soerah Al baqarah 2: Vers 183)

En de uitspraak van de profeet (salallaahoe alayhie was sallem):

‘’Degene die uitspraak van bedrog en het handelen ernaar niet verlaat, Allaah heeft het niet nodig dat hij zich onthoud van het eten en drinken.’’ (Overgeleverd door Al-Boechaarie)

En het behoort tot de etiquette van het vasten, dat men veel doet aan liefdadigheid, goedheid en goed gedrag jegens de mensen. Dit geldt vooral voor de ramadan. En de Boodschapper (salallaahoe alayhie was sallem) de meest vrijgevige der mensen. En hij was het meest vrijgevig in de ramadan, toen Djibriel hem ontmoette en hem de Koran onderwees.

En het behoort ook (tot de etiquette van het vasten) dat een persoon datgene wat Allaah voor hem haraam heeft gemaakt onthoud van leugen, belediging, schelden, bedrog, diefstal, en het verboden kijken. En ook het luisteren naar een haraam iets, en andere soorten verboden zaken, die verplicht zijn voor de vastende en andere te vermijden. Dit geldt dan nadrukkelijker voor de vastende.

En het behoort ook tot de etiquette van het vasten om de soehoer-maaltijd te nuttigen en om ook de soehoer-maaltijd ui t te stellen. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de profeet (salallaahoe alayhie was sallem):

‘’Nuttigt de soehoer-maaltijd, want in de soehoer-maaltijd zit barakah’’. (Overgeleverd door Al-Boechaarie)

En het behoort verder ook tot de etiquette, om het vasten te verbreken met verse dadel. Als men die niet vindt, met droge dadels. Als men die niet vindt, dan met water. En hij dient zich ook te haasten tot het verbreken van het vasten, wanneer voor hem duidelijk is geworden dat de zon onder is gegaan. Dit is gebaseerd op de uitspraak van de profeet (salallaahoe alayhie was sallem):

‘’De mensen zullen altijd op het goede zijn, wanneer ze zich haasten tot het verbreken van het vasten…’’
(Overgeleverd door Al-Boechaarie)

Bron:
http://www.sincerehearts.nl/boeken/pdf/EtiquettevanhetVasten.pdf

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos