Het Boek over het Vasten.

Imaam 'Abdoer-Rahmaan bin Naasir as-S'adie -rahiemehoellaah-
Kitaab as-Siyaam (Het Boek over het Vasten)

De oorsprong hiervoor is deze uitspraak van Hem Ta'ala:

"O jullie die geloven, het Vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen vóór jullie.... " [Soerah al-Baqarah Vers: 183]

Het vasten in de Ramadaan is een verplichting voor iedere volwassen, bij volverstand zijnde, moslim, die het vasten kan verdragen en de maan van de (aanvang van de) Ramadaan heeft gezien of als de maand Sh'abaan dertig dagen voltooid heeft. De Profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

"Wanneer jullie hem (de sikkelvormige maan aan het begin van de maanmaand Ramadaan) zien dan moeten jullie het vasten inacht nemen. En wanneer jullie hem weer zien (i.e. de sikkelvormige maan aan het begin van de maanmaand Shawwaal na de maand Ramadaan) stop dan met vasten. Wanneer het echter bewolkt is (en jullie de maan niet kunnen zien) maak dan een inschatting van de juiste periode." [2] (op gezag van Ibn 'Omar Overgeleverd door Boechaarie en Moslim.)

In een andere versie:

‘’Schat hem (Sh'abaan) dan dertig dagen in!" [Overgeleverd door Moslim 1080 op gezag van Ibn 'Omar.]

In een andere versie:

‘’Maak dan de telling van Sh'abaan af tot dertig."
[Overgeleverd door al-Boechaarie 1909 op gezag van Aboe Hoerayrah.]

Op gezag van Aboe Hoerayrah (Allaah's Tevreden zij met hem): de Profeet (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

‘’Wie vergeet -dat hij vast- en eet of drinkt moet zijn vasten voortzetten, want voorwaar Allaah heeft hem te eten en te drinken gegeven."

Op gezag van Sahl ibn S'ad as-Saa'iedie (Allaah's Tevreden zij met hem): de boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

‘’Alles zal voorspoedig met de mensen blijven zolang zij hun vasten snel verbreken en hun Shoehoer uitstellen."

Op gezag van Anes ibn Maalik (Allaah's Tevreden zij met hem): de boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

‘’Eet (voor het aanbreken van de Fadjr) want er is Barakah (extra) in as-Soehoer (i.e. het eten voor het aanbreken van de Fadjr)."

De boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

‘’Wanneer iemand van jullie zijn vasten verbreekt laat hem dat met dadels doen. Als hij geen dadels heeft laat hem het dan met water verbreken. Want, voorwaar het is rein!" Overgeleverd door de vijf.

De boodschapper van Allaah (Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn) heeft gezegd:

‘’Wie sterft terwijl hij nog een aantal (verplichte) dagen van het vasten niet voldaan heeft, laat dan zijn voogd tenbehoeve van hem vasten!"

En hij werd gevraagd over het vasten op de dag van 'Arafaat (tijdens de Hadj). Hij ((Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn)) antwoordde:

‘’Het zuivert (de zonden van) het vorige- en komende jaar!"

Hij werd gevraagd over het vasten tijdens 'Aashoeraa` (10 Moharrem). Hij zei: "Het zuivert (de zonden van) het vorige jaar!"

En hij werd gevraagd over het vasten op maandag's. Hij zei:

‘’Dat is de dag waarop ik geboren en gezonden ben (als profeet), of (hij heeft gezegd) waarop ik de Openbaring ontving!" Overgeleverd door Moslim.

Hij heeft gezegd:

"Wie in de Ramadaan vast en dit daarna opvolgt met zes dagen vasten in (de maand) Shawwaal, krijgt de beloning alsof hij zijn leven constant heeft gevast!" Overgeleverd door Moslim.

En Aboe Dhar (Allaah's Tevreden zij met hem) heeft gezegd: "De Boodschapper van Allaah heeft ons geboden om elke maand drie dagen te vasten. De 13e, de 14e en de 15e." Overgeleverd door an-Nesaa`ie en at-Tirmidhie.

En "Hij heeft het verboden om op twee dagen te vasten: tijdens 'Ied al-Fitr (1 Shawwaal) en de Dag van het slachten ('Ied al-Adha, 10 Dhul-Hidjah)." Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim.

En hij ((Moge Allaah's Zegeningen en Vrede met hem zijn)) heeft gezegd:

"De dagen genaamd 'Tashrieq' (11, 12 en 13 Dhul-Hidjah) zijn dagen voor eten, drinken en het gedenken van Allaah Azzowe Djellah." [Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim].

En hij heeft gezegd:

"Laat niemand van jullie op vrijdag vasten, behalve als hij er een dag voor of na bij vast"
[Overgeleverd door al-Boechaarie en Moslim]

En hij heeft gezegd:

“Wie Ramadaan met geloof (in Allaah) en hoop (op de beloning van Allaah) vast, zal zijn voorgaande zonden vergeven worden."
[Overgeleverd door Boechaarie en Moslim]

En hij heeft gezegd:

En wie op de nacht (genaamd) al-Qadr staat (in gebed) met geloof en hoop zal zijn voorafgaande zonden vergeven worden.”
[Overgeleverd door Boechaarie en Moslim]

En: "Hij bivakeerde de laatste tien dagen (van de Ramadaan) in de moskee totdat Allaah hem deed overlijden. Na hem hebben zijn vrouwen (in de moskee) gebivakeerd." [Overgeleverd door Boechaarie en Moslim]

En hij heeft gezegd:

Trek er niet op uit behalve naar drie moskeeën: 'Al-Masdjied al-Haraam (Mekkah), mijn Moskee hier (in Medienah) en Masdjied al-Aqsaa (AlQoeds Palestina)." [ Overgeleverd door Boechaarie en Moslim]

Door: Imaam 'Abdoer-Rahmaan bin Naasir as-S'adie -rahiemehoellaah-Vanuit: de vertaling van Manhadj as-Saaliekien, Kitaab as-Siyaam Vertaling: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos