'Aashoeraa en vasten.

Het Vasten op de dag genaamd 'Aashoeraa`

Het Comité voor Islaamitisch wetenschappelijk onderzoek en consultatie

Vraag: Wat is de verplichting voor een moslim om op 'Yawm 'Aashoeraa`' te verrichten? En is het verplicht om op die dag Zakaat al-Fitr te betalen?


Antwoord: Het is wettelijk toegestaan voor een moslim om op de dag van 'Aashoeraa` (10 Moeharrem) te vasten, want het is authentiek (overgeleverd) dat de profeet (sallallaahoe 'alayhi was-sellem) dit heeft bevolen. Alleen nadat het vasten in de maand Ramadaan verplicht werd gesteld is het (vasten op deze dag) aan de dienaren overgelaten, wie wil vasten vast, en wie niet wilt vasten vast niet! En er is geen Zakaat Fitr voor deze dag bepaald, zoals aan het einde van de Ramadaan. En Allaah is de bron tot succes. Wa sallaallaahoe 'ala nabiyna Mohammed wa 'ala Aalihie wa Sahbihie was-sellem.

Bron: De regelgeving over het vasten op de 10e dag van de Islaamitische maand Moeharrem Fatawa nr. (10962) deel 10 blz. 400.


'Aashoeraa slechts 1 dag vasten?

Het Comité voor Islaamitisch wetenschappelijk onderzoek en consultatie

Vraag: Is het toegestaan om de 'Aashoeraa alleen maar één dag te vasten?

Antwoord: Het is toegestaan om Yawm 'Aashoeraa` (10 Moeharrem) alleen te vasten, alleen is het beter om er één dag vóór of na bij te vasten want dit is authentiek (overgeleverd) in de Soennah van de profeet (sallallaahoe 'alayhi was-sellem) die heeft gezegd:

"Als ik tot en met het volgende jaar blijf leven dan vast ik voorzeker de 9e!"

Ibn 'Abbaas (radiyallaahoe 'anhoemaa) heeft hierover gezegd:

Hij bedoelt dat hij dan de 9e tezamen met de 10e zal vasten!

Bron: De regelgeving over het vasten op de 10e dag van de Islaamitische maand Moeharrem Fatawa nr. (13700) deel 10 blz. 401.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos