Wat is de wijsheid achter de verplichting van het vasten?

Shaych al Imaam Mohammed ibn Saalih al Oetaymeen

Wanneer we de Woorden van Allaah, de Allerhoogste, lezen:

“O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen die voor jullie kwamen, opdat jullie Al-Muttaqun zullen zijn.”

zien we de wijsheid achter de verplichting van het vasten.


Het is Taqwa en het aanbidden van Allaah, de Geprezene, de Allerhoogste. Taqwa betekent het verlaten van verboden daden en (daarnaast) houdt het zonder enige uitzondering in dat men datgene doet wat Allaah ons opdraagt en wegblijven van wat Hij verboden heeft. De Profeet, vrede zij met hem, zei:

“Wie het afleggen van valse getuigenissen, liegen (etc.), en het begaan van zonden niet laat. Allaah zal zijn onthouden van eten en drinken (zijn vasten) niet accepteren.”

Hierop gebasseerd is het een verplichting voor de vastende om datgene te doen wat verplicht is en weg te blijven van datgene wat verboden is, zowel in woorden als in daden. Dus hij zou niet moeten roddelen over de mensen, noch zou hij moeten liegen, nog zou hij roddels onder hen moeten verspreiden, noch zou hij verboden zaken moeten verkopen, en hij zou alle verboden daden moeten vermijden. Als iemand dit doet, gedurende de hele maand, dan zal, gedurende de rest van het jaar, zijn ziel oprecht zijn.


Maar helaas maken vele vastenden geen onderscheid tussen de dagen dat ze vasten en de dagen dat ze niet vasten. Zij gedragen zich op de manier die zij gewoonlijk gewend zijn. Zij laten datgene wat voor hen verplicht is en doen datgene wat verboden is voor hen. En men ziet de plechtigheid van een vastende niet bij hem. En deze daden maken het vasten niet ongeldig, maar het vermindert wel de beloning, en het kan zo zijn dat op de Dag wanneer de daden gewogen worden, de zondes meer zullen wegen dan de beloning van het vasten. En (op die manier) zal hij het nut hiervan verliezen.

Fatawa arkaanul islaam, vraag 392 pagina 451

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos