Kitaab as-Siyaam

Kitaab as-Siyaam (Het Boek over het Vasten)
Vanuit: De Grondslag voor de Islaamitische Regelgeving
Vanuit de Woorden van de Beste der Levende Wezens
'Omdatoel-Ahkaam min Kelaam Chairil-Anaam

Een exclusieve authentieke verzameling van hadieth vanuit Boechaarie en Moslim e.a. door: Al-Imaam al-Haafidh 'Abdoel-Ghanie al-Maqdasie (541- 600NH) Moge Allaah's Barmhartigheid met hem zijn.

Vertaling door: Mohammed Aboe 'Oebaydillaah Brinkman
Uitgegeven door: Selefie Publikaties

- Op gezag van Aboe Hoerayrah: de boodschapper van Allaah heeft gezegd: (('Vast1 geen één of twee dagen vóór Ramadaan behalve een persoon die uit gewoonte vast, laat hem (die dag(en)) dan vasten.'))

- Op gezag van 'Abdoellaah ibn 'Omar: Ik heb de boodschapper van Allaah horen zeggen: (('Wanneer jullie hem (de sikkelvormige maan aan het begin van de maanmaand Ramadaan) zien dan moeten jullie het vasten inacht nemen. En wanneer jullie hem weer zien (i.e. de sikkelvormige maan aan het begin van de maanmaand Shawwaal na de maand Ramadaan) stop dan met vasten. Wanneer het echter bewolkt is (en jullie de maan niet kunnen zien) maak dan een inschatting van de juiste periode.'))

- Op gezag van Anes ibn Maalik: de boodschapper van Allaah heeft gezegd: (('Eet (voor het aanbreken van de Fadjr) want er is Barakah (extra) in as-Soehoer (i.e. het eten voor het aanbreken van de Fadjr).'))

- Op gezag van Anes ibn Maalik: dat Zeed ibn Thaabit heeft gezegd: 'Op een dag aten we Shoehoer met de boodschapper van Allaah. Daarna ging hij naar het Gebed. Anes zei: 'Ik vroeg aan Zeed: Hoelang was de tijdsduur tussen zijn Soehoer en de Adzaan (gebedsoproep)? Hij zei: 'Ongeveer (een periode waarin je) vijftig Verzen (leest).'))

- Op gezag van 'Aisha en Oem Selemah: 'Dat de boodschapper van Allaah het aanbreken van de ochtend (fadjr) aanschouwde terwijl hij Djoenoeb2 was doordat hij omgang had gehad met zijn vrouw(en). Hierna waste hij zichzelf en vaste.'))

- Op gezag van Aboe Hoerayrah: de profeet heeft gezegd: (('Wie vergeet -dat hij vast- en eet of drinkt moet zijn vasten voortzetten, want voorwaar Allaah heeft hem te eten en te drinken gegeven.'))

- Op gezag van Aboe Hoerayrah: 'Toen wij bij de profeet zaten kwam er opeens een man naar hem toe die zei: 'O boodschapper van Allaah ik ben vernietigd!' Hij zei: (('Vernietigt?')) Hij zei: 'Ik heb (sexuele) omgang gehad met mijn vrouw terwijl ik vast. [In een andere versie: 'Ik heb mijn vrouw aangeraakt in de Ramadaan!] Hierop zei de boodschapper van Allaah: ((Kan jij een slaaf vrijzetten (ter boetedoening)?')) Hij zei: 'Nee!' Hij zei: (('Kan jij dan twee maanden achtereenvolgend vasten?')) Hij zei: 'Nee!' Hij zei: ((Kan jij dan zestig armen voeden?')) Hij zei: 'Nee!' Toen zweeg de profeet. En terwijl wij op die manier bij hem zaten kwam er iemand met een mand vol dadels bij de profeet. Hij zei: (('Wie was de vraagsteller van net?')) Hij zei: 'Ik.' Hij zei: (('Neem dit en geef het weg aan de armen (als boetedoening).')) Hij zei: 'Moet ik het aan iemand geven die armer is dan mij O boodschapper van Allaah? Want, bij Allaah er zijn geen bewoners van een huis tussen de zwarte rotsachtige vlakten (van al-Medienah) die armer zijn als de bewoners van mijn huis!' Hierop lachte de profeet totdat zijn edele hoektanden zichtbaar werden. Vervolgens zei hij: (('Geef het aan je familie!'))

Hoofdstuk: Het vasten tijdens het reizen enz.

- Op gezag van 'Aisha: Hamzah ibn 'Amr al-Aslamie -en hij was iemand die veel vaste- zei tegen de profeet: 'Kan ik vasten terwijl ik reis?' Hij zei: (('Als je wilt vast je en als je wilt vast je niet!'))

- Op gezag van Anes ibn Maalik die heeft gezegd: 'Wij reisden met de boodschapper van Allaah (i.e. in de Ramadaan) terwijl de vastende noch degene die niet vaste de ander bekritiseerde.'

- Op gezag van Aboe Dardaa`: 'We trokken erop uit met de boodschapper van Allaah in de maand Ramadaan terwijl het bloedheet was. Zo heet, dat er een aantal van ons hun handen boven hun hoofden hielden tegen de velle hitte. En er was niemand van ons vastende behalve de boodschapper van Allaah en 'Abdoellaah ibn Rawaahah.'

- Op gezag van Djabir ibn 'Abdillaah die heeft gezegd: 'De boodschapper van Allaah was op reis toen hij opeens een bijeengekomen menigte zag rond een man die was flauwgevallen, hij zei: (('Wat is dit?')) Zij antwoorden: 'Hij vast!' Hij zei: ((Het is geen deugd om op reis te vasten!')) In een versie van Moslim: (('Neem de vergunning3 van Allaah die Hij jullie geschonken heeft!'))

- Op gezag van Anes ibn Maalik die heeft gezegd: 'We waren op reis met de boodschapper van Allaah. Een aantal van ons waren aan het vasten en een aantal niet. Wij stranden toen aan op een plaats tijdens een bloedhete dag. Degene die de meeste kleding droeg was degene die de meeste schaduw bezat en een aantal schermden de zon af met hun handen. Hij (Anes) zei: 'Toen vielen de vastenden neer (door de hete zon en de dorst) terwijl de niet-vastenden bleven staan en hun tenten opsloegen en de rijdieren te drinken gaven. Toen zei de boodschapper van Allaah: (('De niet-vastenden zijn er vandaag met de beloning vandoor gegaan.'))

- Op gezag van 'Aisha die heeft gezegd: 'Het was zo dat ik af en toe een aantal dagen van de Ramadaan moest inhalen (ivm de menstruatie), ik was daar toe echter niet instaat behalve in Sh'abaan (i.e. één maand voor de Ramadaan van het volgende jaar).'

- Op gezag van 'Aisha: de boodschapper van Allaah heeft gezegd: (('Wie sterft terwijl hij nog (een aantal dagen) moet vasten, daar moet zijn voogd het voor in de plaats doen.')) Overgeleverd door Aboe Dawoed en hij zei: 'Dit is specifiek bedoelt voor bij de gelofte (an-Nadhr), en dit is ook de mening van Ahmed ibn Hanbal.

- Op gezag van 'Abdoellaah ibn 'Abbaas die heeft gezegd: 'Er kwam een man naar de profeet en zei: 'Mijn moeder is (pas) overleden terwijl zij eigenlijk nog een maand moest vasten kan ik het voor haar inhalen?' Hij zei: (('Als je moeder nog een schuld moest betalen had je het dan voor haar betaald?')) Hij zei: 'Ja.' Hij zei: (('Een schuld die nog bij Allaah staat heeft meer recht op vereffening.')) In een andere versie: ((Een vrouw kwam naar de profeet en zei: 'O boodschapper van Allaah, mijn moeder is gestorven en heeft nog een gelofte te vervullen dat zij zou vasten, kan ik voor haar vasten?' Hij zei: ((''Zie je dat wanneer je moeder nog een schuld moest betalen je het voor haar zou betalen?')) Zij zei: 'Ja.' Hij zei: (('Vast dan voor je moeder!'))

- Op gezag van Sahl ibn S'ad as-Saa'iedie: de boodschapper van Allaah heeft gezegd: (('Alles zal voorspoedig met de mensen blijven zolang zij hun vasten snel verbreken en hun Shoehoer uitstellen.'))

- Op gezag van 'Omar ibn al-Chattaab: de boodschapper van Allaah heeft gezegd:
(('Als de nacht vanaf hier aanbreekt (zonsondergang) en de dag vanaf hier weggaat dan heeft de vastende zijn vasten verbroken.'))

- Op gezag van 'Abdoellaah ibn 'Omar die heeft gezegd: 'De boodschapper van Allaah heeft al-Wisaal4 verboden. Zij (de metgezellen) zeiden: 'O boodschapper van Allaah u vast opeenvolgend!' Hij zei: (('Voorwaar, mijn situatie is niet zoals die van jullie, ik krijg te eten en te drinken.')) overgeleverd door Aboe Hoerayrah, 'Aisha en Anes ibn Maalik. En in een versie van Moslim, op gezag van Aboe Sa'ied al-Choederie: (('Wie er van jullie zou willen doorgaan met vasten (i.e. na zonsondergang) die mag dat doen tot en met de periode voor de fadjr van de volgende dag (as-Sahr).'))

Hoofdstuk: De beste (soort) van vasten e.d.

- Op gezag van 'Abdoellaah ibn 'Amr ibnoel-'Aas die heeft gezegd: 'De boodschapper van Allaah werd geïnformeerd over dat ik zwoor de rest van mijn leven op de dag te vasten en in de nacht te staan (in gebed). Hierop vroeg de boodschapper van Allaah mij: (('Ben jij degene die dit heeft gezegd?')) Ik zei tegen hem: Voorzeker, O boodschapper van Allaah ben ik degene die dit heeft gezegd. Hij zei: (('Voorwaar jij kan dit niet aan! Vast (beter) en verbreek je vasten, slaap en sta (in gebed) en vast elke maand drie dagen, want elke goede daad wordt met tienmaal vermenigvuldigt en dat is net alsof je constant vast.')) Ik zei: 'Ik kan beter dan dat aan!' Hij zei: ((Vast dan één dag en twee dagen niet.')) Ik zei: 'Ik kan beter dan dat aan!' Hij zei: (('Vast dan om de dag, want dit was de manier waarop (de profeet) Dawoed vaste. En dit is de beste manier!')) Ik zei: 'Ik kan meer dan dat aan!' Waarop hij zei: ((Er is niets beter dan deze (manier van vasten)!')) En in een andere versie zei hij: ((Er is geen soort vasten beter als die van Dawoed, de helft van het (zijn) leven. Vast dus (beter) om de dag!'))

- Op gezag van 'Abdoellaah ibn 'Amr ibnoel-'Aas die heeft gezegd: 'De boodschapper van Allaah heeft gezegd: ((De meest geliefde soort vasten bij Allaah is het vasten van Dawoed, en de meest geliefde soort van gebed bij Allaah is die van Dawoed. Hij sliep de helft van de nacht en stond eenderde van de nacht (in gebed) en daarna sliep hij (weer) een zesde van de nacht. En hij vaste om de dag.

- Op gezag van Aboe Hoerayrah die heeft gezegd: 'Mijn hartsvriend, de boodschapper van Allaah, heeft mij voor drie dingen geadviseerd: dat ik drie dagen per maand vast, twee rak'ah bidt tijdens ad-Dhoeha5 en mijn witr (oneven) gebed bidt voor dat ik ga slapen.'

- Op gezag van Mohammed ibn Dj'afer ibn 'Abbaad die heeft gezegd: 'Ik vroeg aan Djaabir ibn 'Abdillaah of de profeet het verboden heeft om op vrijdag te vasten. Hij zei: 'Ja.' In een versie van Moslim staat er een toevoeging: 'Ja, bij de Heer van de K'abah!'

- Op gezag van Aboe Hoerayrah: ik heb de boodschapper van Allaah horen zeggen: (('Laat niemand op vrijdag vasten behalve als hij een dag ervoor of een dag erna vast.'))

- Op gezag van Aboe 'Oebayd de vrijgezette slaaf van Ibn Azhar, zijn naam is S'ad ibn 'Oebayd, die heeft gezegd: ik was aanwezig op de dag van 'Ied met 'Omar ibn al-Chattaab die zei: 'Op deze twee dagen heeft de boodschapper van Allaah het verboden om te vasten; de dag dat jullie ontbijten na het vasten, en de andere dag: als jullie je offerdieren eten.' 6

- Op gezag van Aboe Sa'ied al-Choederie die heeft gezegd: 'De boodschapper van Allaah heeft het verboden om op de twee dagen van ('Ied) het slachten en het ontbijten te vasten. En dat een persoon zichzelf met zijn kleding omwikkeld zonder een plek voor zijn hand vrij te laten. En dat hij maar één kleedstuk draagt, en (hij heeft ons verboden) om (iets) na de ochtend (Soebh) en namiddag ('Asr) gebeden te bidden.' Deze overlevering is volledig overgeleverd door Moslim en door al-Boechaarie alleen tot het woord vasten. 7

- Op gezag van Aboe Sa'ied al-Choederie: de boodschapper van Allaah heeft gezegd: (('Wie één dag op het Pad van Allaah (tijdens de Djihaad) vast, zal zijn gezicht door Allaah voor zeventig herfsten (jaren) van het Vuur verwijderd worden.))

Hoofdstuk: Laylatoel-Qadr: 8

- Op gezag van 'Abdoellaah ibn 'Omar: dat er een aantal mannen van de metgezellen van de profeet op de laatste zeven (nachten) in hun dromen Laylatoel-Qadr zagen, waarop de boodschapper van Allaah zei: (('Ik zie dat al jullie dromen overeenstemmen rond de laatste zeven, wie haar dus gaat zoeken moet dat in de laatste zeven doen.'))

- Op gezag van 'Aisha: 'De boodschapper van Allaah heeft gezegd: (('Zoek naar Laylatoel-Qadr in de laatste tien oneven nachten (van de Ramadaan).'))

- Op gezag van Aboe Sa'ied al-Choederie: 'Dat de boodschapper van Allaah de tien middelste van Ramadaan gewoon was om te verblijven. Toen hij op een jaar aan het verblijven was en de eenentwintigste nacht bereikt had -en dit is de nacht waarna hij de ochtend erop gewend was het verblijven te laten- zei hij: ((Laat degene die met mij in de moskee verbleven is de laatste tien met mij verblijven want, deze nacht (al-Qadr) is aan mij (door Allaah) laten zien en daarna ben ik het weer vergeten. Maar ik zag dat ik neerknielde in water en modder op de ochtend daarna, zoek haar dus in de laatste tien oneven (nachten).')) Hij (Aboe Sa'ied) zei: 'Die nacht regende het en de moskee was gemaakt in de vorm van een overdekking (van riet) en hierdoor regende hij vol. Toen ik naar de ogen van de boodschapper van Allaah keek zag ik dat er op zijn voorhoofd een spoor was van water en modder door de ochtend (gebed) van de eenentwintigste.'

Hoofdstuk: Het verblijf in de moskee (al'Itikaaf):

- Op gezag van 'Aisha: 'De boodschapper van Allaah verbleef in de laatste tien van Ramadaan (in de moskee)9 totdat Allaah Ta'ala hem deed overlijden. Hierna verbleven zijn vrouwen in de moskee. In een andere versie: 'De boodschapper van Allaah verbleef elke Ramadaan in de moskee, wanneer hij dan het ochtend (gebed) verricht had kwam hij weer terug naar de plek waar hij was verbleven.'

- Op gezag van 'Aisha: 'Dat zij het haar van de boodschapper van Allaah kamde terwijl zij zich in haar menstruale periode in haar huisje bevond en hij verblijvend in de moskee zijn hoofd (buiten de moskee) aan haar gaf (zodat zij zijn haar kon kammen). In een andere versie: 'En hij ging het huis niet binnen behalve uit menselijke noodzaak.' En in een andere versie: dat 'Aisha heeft gezegd: 'Ik was gewoon om alleen uit noodzaak het huis binnen te stappen terwijl er een (evt.) ziek persoon aanwezig was, vervolgens vraag ik alleen naar zijn situatie terwijl ik langs passeer.'

- Op gezag van 'Omar ibn al-Chattaab: ik zei tegen de boodschapper van Allaah: 'O boodschapper van Allaah, ik heb in al-Djahillieyyah een keer een gelofte afgelegd dat ik een nacht zou verblijven.' In een andere versie: '…dat ik één dag in de moskee al-Haraam zou verblijven.' Hij zei: (('Kom je gelofte dan na!')) En een aantal van de overleveraars vermelden niet (de woorden) 'dag' of 'nacht'.

- Op gezag van Safiyyah bint Hoeyaj: 'De boodschapper van Allaah was in overnachting in de moskee toen ik hem op een nacht ging opzoeken. Nadat ik met hem gesproken had stond ik op om terug naar huis te gaan waarop hij opstond om me weg te brengen. Haar huis was in het huis van Oesamah ibn Zeed. Er passeerde twee mannen van de Ansaar, en toen ze de boodschapper van Allaah zagen liepen ze vluchtig door, waarop hij zei: (('Rustig aan jullie twee! Voorwaar dit is Safiyyah bint Hoeyaj (zijn vrouw).')) Zij zeiden: 'Soebhaanallaah (uit verbaasing want zij dachten niets slechts) O boodschapper van Allaah.' Hij zei: (('Voorwaar de Satan beweegt bij de zonen van Adam (de mensen) via het bloed. En voorwaar, ik was bang dat hij iets slechts (gedachten) in jullie harten zou plaatsen.')) Of hij zei: ((Iets in jullie harten…)) In een andere versie: 'Dat zij (Safiyyah) hem kwam opzoeken terwijl hij verbleef in de moskee tijdens de laatste tien van Ramadaan. Zij sprak een tijdje met hem en stond toen op om terug te gaan waarop de profeet opstond om haar weg te brengen. Toen zij bij de deur van de moskee ter hoogte van de deur (van het huis) van Oem Selemah was aangekomen… vervolgens vermeldde hij de hadieth met dezelfde betekenis.

Hoofdstuk: Sadaqaatoel-Fitr10
(liefdadigheid ter aangelegenheid van het beëindigen van de Ramadaan)

- Op gezag van 'Abdoellaah ibn 'Omar die heeft gezegd: 'De profeet heeft sadaqaatoel-fitr -of hij zei: sadaqatoer-Ramadaan- voor iedere mannelijke-, vrouwelijke-, vrijpersoon en slaaf verplichtgesteld. Een Sa'a11 dadels of gerst.' Hij ('Abdoellaah) zei: 'Dit maakte de mensen (de metgezellen) gelijk aan een halve Sa'a tarwe voor een klein en groot iemand. In een andere versie staat: 'Dat het betaald wordt voordat de mensen naar het ('Ied) gebed toegaan.'

- Op gezag van Aboe Sa'ied al-Choederie: 'Wij gaven het (sadaqatoel-fitr) in de tijd van de boodschapper van Allaah in de vorm van één Sa'a tarwe, dadels, gerst, gedroogde melk, of rozijnen. Vervolgens toen Moe'awieyah (ibn Abie Soefjaan) kwam (chaliefah werd) en de bruine tarwe (uit Syrië) kwam, toen zei hij (Moe'awiyah): Ik vindt dat één schep (van twee middelmatige handen) van dit hetzelfde is als twee scheppen van dat. Aboe Sa'ied zei: 'Maar wat mij betreft, ik geef het nog steeds op de manier zoals ik het tijdens het gezag van de profeet gaf.'

1 Voetnoot vertaler: Vasten houdt in dat je met intentie jezelf vanaf de ochtendglorie tot en met de zonsondergang onthoudt van alles wat het vasten verbreekt, zoals: eten, drinken, het hebben van sexuele omgang en dat wat onder deze regelgeving valt.
2 Voetnoot vertaler: Djoenoeb is een toestand van rituele onreinheid waarin een persoon verkeerd nadat hij een orgasme heeft gekregen, of dit nou vrijwillig of onvrijwillig gebeurt, of tijdens slaap of bij bewustzijn gebeurt. Allaah zegt: ...en indien jullie Djoenoeb zijn, reinig jullie dan... (Soerah al-Maidah Vers: 5.)
3 Voetnoot vertaler: de bedoeling is de toestemming van Allaah om het vasten te breken wanneer iemand reizend is. Allaah zegt: O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor degenen vóór jullie opdat jullie (d.m.v. het vasten Allaah) zullen vrezen. Een aantal vastgesteld dagen (de maand Ramadaan). Wie er echter ziek of op reis is (en niet kan vasten) die moet het (gelijke aantal dagen dat hij niet gevast heeft) op andere dagen inhalen… (Soerah al-Baqarah Vers 183-184.)
4 Voetnoot vertaler: al-Wisaal is het onophoudelijk vasten voor langer dan de periode tussen zonsop- en zonsondergang, zoals b.v. anderhalve dag, twee dagen of langer dan twee dagen achter elkaar.
5 Voetnoot vertaler: Salaatoed-Doeha is het (vrijwillige) morgengebed wat vanaf 's ochtends plusminus 20 min. na zonsopgang tot voor de Zawaal, net voor het Dhor (voormiddag) gebed wanneer de zon op zijn hoogste punt staat wordt uitgevoerd.
6 Voetnoot vertaler: de bedoeling is de dag van het feest wat één dag na de Ramadaan gevierd wordt en ook wel bekend staat als suikerfeest. De tweede dag is de dag waarop het slacht- of offerfeest gevierd wordt op de 10e van de Islaamitische maand Dhoel-Hidjah.
7 Voetnoot vertaler: De uitspraak van de schrijver: '…en door al-Boechaarie alleen tot het woord vasten' is een fout zoals al-'Allaamah Ahmed Shaakir dit duidelijk maakt in zijn voetnoot in deel 2 op bladzijde 36 van (Ihkaam al-Ahkaam sjarh 'Omdatoel-Ahkaam) door imaam Ibn Daqieq al-'Ied want al-Boechaarie leverd hem ook met deze tekst over.

8 Voetnoot vertaler: Allaah zegt over Laylatoel-Qadr: Daarin (die nacht) worden alle bepalingen afzonderlijk van elkaar beschikt. [Q:44:4] i.e., de beschikkingen van overlijdingen, geboorten, voorzieningen, rampen, ect. voor het hele (aankomende) jaar aan de hand van wat Allaah bepaald heeft. En Allaah zegt in Soerah al-Qadr: Voorwaar, Wij hebben Hem (de Qor`aan) op de nacht (genaamd) Al-Qadr (voorbeschikking) Neergezonden. En wat doet jou weten wat de nacht van Al-Qadr (voorbeschikking) is? De nacht van Al-Qadr (voorbeschikking) is beter dan duizend nachten (i.e. de aanbidding van Allaah op deze nacht is beter dan Hem duizend andere nachten te aanbidden, i.e. 83 jaren en 4 maanden). De engelen en de Roeh (Djiebriel) dalen met Allaahs Permissie neer met alle Beschikkingen, er heerst (de hele nacht door) vrede (en Goedheid van Allaah voor Zijn gelovige slaven) tot aan het aanbreken van de dageraad (Al-Fadjr).
9 Voetnoot vertaler: al-'Itikaaf is het verblijven van een specifiek persoon in de moskee op een specifieke manier in aanbidding van Allaah.
10 Voetnoot vertaler: Dit hoofdstuk staat oorspronkelijk aan het einde van Kitaab az-Zakaat in 'Omdatoel-Ahkaam, maar omdat het een belangrijk hoofdstuk is wat sterk veel betrekking heeft op Kitaab as-Siyaam heb ik het hieraan toegevoegd.
11 Voetnoot vertaler: Een Sa'a is (bepaald op) vier scheppen van twee volgeschepte middelmatige mannen handen, dit is ongeveer gelijk aan drie kilo.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos