Vragen over Ramadan en vasten


Fataawaa van Shaikh Al-Albaanee

Vraag: Als een man eet of drinkt terwijl hij een overdadige (meer dan de plicht eist) vastdag verricht, wat moet hij dan doen? En wat is de regel m.b.t. iemand die seksuele gemeenschap heeft gehad uit vergeetachtigheid terwijl deze persoon een verplichte vastdag verricht?

Antwoord: Met betrekking tot drinken en eten vanwege vergeetachtigheid, hier bestaat geen verschil in tussen het verplichte en vrijwillige (overdadige) vasten. En het is zoals de Profeet, sallAllaahu ‘aleyhi wa sallam, heeft gezegd: ‘..Inderdaad het is alleen Allaah die hem te eten en te drinken heeft gegeven.’

Wat betreft het hebben van seksuele gemeenschap vanwege vergeetachtigheid, ik kan me niet voorstellen dat dit plaats vindt tussen twee echtgenoten. Ik kan me voorstellen dat het gebeurt bij één van de twee echtgenoten die is ondergedompeld in onoplettendheid, maar wat is dan de toestand van de andere echtgenoot, buiten beschouwing latend of het een man of een vrouw is?

Daarom moet ik aannemen dat deze vraag bedoeld dat het gebeurt bij één van de twee echtgenoten. Dus gebaseerd hierop, als we zeggen dat één van hen vergeetachtig is terwijl de ander misbruik maakt van deze vergeetachtigheid (van zijn/haar gezel), dan geldt voor degene die vergeetachtig is dat er geen verschil is tussen het eten, drinken en het hebben van seksuele gemeenschap (uit vergeetachtigheid). Wat betreft degene die het zich herinnert en zich er bewust van is, deze moet de grote boetedoening verrichten (Kafaara). [Al-Asaalah, Uitgifte #7]

Vraag: Is het toegestaan om de Zakaat-ul-Fitr een paar dagen of een week voor de vastgestelde tijd te geven?

Antwoord: Dit is niet toegestaan omdat het ingaat tegen de wijsheid die de Goddelijke Wetgever heeft bedoeld met het distribueren van de Zakaat-ul-Fitr. Dus wil Hij dat de armen genoeg inkomsten krijgen om te voorkomen dat zij moeten bedelen op de Dag van ‘Eed. Als het dus een week of meer dan dat voor de Dag van ‘Eed wordt gedistribueerd, dan is er geen twijfel over dat het zijn doel zal missen door deze actie. Dit omdat de behoeftige persoon zal baten bij deze liefdadigheid, die hij in deze dagen ontvangt. Maar wanneer de Dag van ‘Eed aanbreekt zal deze persoon hoogstwaarschijnlijk weer behoeftig en arm zijn.

En dit is vooral het geval omdat de reden achter de regel met betrekking tot deze zaak in de teksten is genoemd als ‘een zuivering voor degene die heeft gevast.’ En dit kan niet het geval zijn behalve aan het einde van de vastenmaand. Dus het doel van de Goddelijke Wetgever is niet om te zorgen dat de arme persoon tijdens de maand Ramadan niet bedelt, maar dat hij niet hoeft te bedelen en vragen op de Dag van ‘Eed.

Bovendien is het wel mogelijk, met enige gedoging, om de persoon die liefdadigheid geeft toe te staan om zijn Zakaat een dag of twee voor ‘Eed te geven, gezien de omstandigheden vandaag de dag en de afgelegenheid van de gebieden (waar hij zijn Zakaat heen wil sturen). Er zijn betreffende dit, authentieke overleveringen over sommige Metgezellen dat zij gewend waren om toegevend te zijn door de Zakaat te accepteren, die een dag of twee van te voren werd gegeven. [Al-Asaalah, Uitgifte #16]

Vraag: Een zwangere vrouw heeft de eerste helft van de Ramadan niet gevast, handelend naar de ‘toestemming’ die gevonden kan worden in de hadeeth: ‘Waarlijk, Allaah heeft het vasten kwijt gescholden voor de zwangere en borstvoedinggevende vrouw.’ En zij heeft dit gedaan met de intentie dat zij de gemiste dagen niet hoeft te compenseren, maar dat zij alleen Fidyah moet verrichten (arme of hongerige mensen voeden) volgens de fatwaa van Ibn ‘Abbaas, radyAllaahu’anhumaa. Maar toen is zij bevallen en begonnen haar postale bloedingen in de tweede helft van de maand Ramadan, en was het verboden voor haar om te vasten gedurende de tijd van haar bloeden. Is zij verplicht om de dagen in te halen die zij gemist heeft door haar bloedingen? En wat als zij zichzelf beschouwt als een borstvoedinggevende vrouw gedurende de periode dat zij bloedingen heeft. Worden de in te halen dagen (Qadaa) haar kwijt gescholden, gebaseerd op de voorgaande hadeeth?

Antwoord: Als het zo is dat zij een borstvoedinggevende vrouw is geworden tijdens haar (postale) bloedingen, dan is het antwoord hetzelfde als toen haar vasten haar werd kwijt gescholden toen zij zwanger was. Er rust geen Qadaa (inhalen van de gemiste dagen) op haar, maar alleen Fidyah (voeden van mensen). [Al-Asaalah, Uitgifte #16]

Vraag: Een vrouw moet nog enkele gemiste dagen van de vorige Ramadan inhalen omdat zij menstrueerde (op dat moment). Maar nu is zij zwanger en de volgende Ramadan komt er al snel aan en zij is pas in staat om de gemiste dagen in te halen nadat de komende Ramadan is afgelopen. Wat moet zij doen?

Antwoord: Als een vrouw in staat is om de gemiste dagen van de Ramadan (die zij nog moet doen) in te halen na de Ramadan, dan is de regel dat zij het vasten (in de Ramadan) kan overslaan en het later kan inhalen. Maar dit houdt in dat zij verplicht is om het meteen in te halen. Wat belangrijk is, is dat zij zichzelf bevrijdt van haar verantwoordelijkheid van deze verplichting. Maar stel dat zij bijvoorbeeld overlijdt voordat zij deze verantwoordelijkheid heeft vervult. In dit geval moet zij in haar Testament verzoeken dat wat haar zal afhelpen van deze last (boete). En de boetedoening wordt beschouwd als opbrengst in gevallen als deze.

Als zij noch zwanger is, noch borstvoeding geeft en zij mist een aantal dagen van de Ramadan door haar menstruatie, dan is zij verplicht om deze dagen in te halen (Qadaa). En als zij (hierna) zwanger wordt en dan borstvoeding gaat geven, is het toegestaan voor haar om de Qadaa (inhalen van gemiste dagen) uit te stellen. Maar zij moet de dagen dan later inhalen zonder Fidyah (voeden van arme mensen) of Kafaarah (boetedoening) te verrichten.

24 reacties:

Anoniem zei

salam ik wel weeten als je overgeefd mag je dan verder vasten of niet maar bik ben niet ziek ik moest gewoon overgeeven .

Anoniem zei

Als je overgeeft met opzet, dan is je vasten ongeldig, en moet je die dag inhalen.

Als je overgeeft zonder opzet, is je vasten nog geldig en hoeft niets in te halen.

De hadith van Aboe Hoerairah هنع للهأ يضر dat de Profeet ملس و هيلع للهأ ىلص heeft gezegd: “Degene die overgeeft dient zijn vasten in te halen, en degene die gedwongen is over te geven, hoeft zijn vasten niet in te halen.” [Overgeleverd door Aboe Dawoed: Het Boek van het Vasten / Hoofdstuk: De Vastende die opzettelijk overgeeft (2370). En At-Tirmdhi: Het Boek over het Vasten / Wat overgeleverd is wanneer opzettelijk wordt overgegeven (720)] . En de wijsheid daarvan is dat als een persoon overgeeft zijn buik leeg wordt gemaakt van voedsel En het lichaam heeft juist datgene nodig waarvan het lichaam ontdaan is. Daarom zeggen wij, als het om een verplichte vasten gaat, dan is het voor een persoon niet toegestaan om over te geven. Als hij immers overgeeft, heeft hij daarmee zijn verplichte vaste teniet gedaan. [Bron: Fataawah Arkaan Al-Islaam door Shaych Al-Utheymien].

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
As-Salafiyyah zei

Nee want het komt niet binnen in de bekende ingang van voedsel en drinken zoals de keelgat.

wasalaam

Anoniem zei

Een jonge dame die dagen moet inhalen van ramadan, maar het steeds heeft uitgesteld en de volgende ramadan is aan gekomen en zij moest nog 6 dagen inhalen, wat staat hier tegenover? als zij de ingehaalde dagen niet heeft ingehaald.

Grace zei

Is het toegestaan o tijdens Ramadan `s nachts te leven en overdag te slapen?

Anoniem zei

mag je mastruberen tijdens de ramadan

Anoniem zei

Als ze geen legitieme reden heeft voor het niet hebben ingehaald van de gemiste 6 dagen dan dient ze deze alsnog na de komende Ramadan in te halen, berouw te tonen en vergeving te vragen voor haar achteloosheid.

Dus eerst deze verplichte maand ramadan afmaken daarna inhalen, met intentie van inhalen, en berouw tonen voor haar achteloosheid.

@Greet: antwoord op jou vraag is; overdag te slapen en wakker te blijven voor zaken die s'nachts niet van nut zijn, dan is dit zonder twijfel het laten varen van een waardevolle kans die misschien in het leven van een mens niet meer zal terug keren. De persoon die correct handeld is hij die de Ramadaan doorbrengt zoals het hoort, door te slapen in het begin van de nacht en op te staan voor de Taraweeh- en de nacht gebedden. Ook dient hij gewoon door te gaan met zijn dagelijkse leven, zoals de profeet vzmh dat deed.

@Anoniem zei, mag je mastruberen tijdens de ramadan,

Antwoord: is het mag niet buiten de ramadan en helemaal niet tijdens de ramadan, en het is juist zo dat door ramadan jou gevoelens voor begeerten verminderen, dit doordat je bloed minder snel stroomt.

Sommige geleerden zeggen dat het zelfs je vasten verbreekt en je die dag moet inhalen en anderen weer van niet, waaronder schyach al baanie rahiemehoellah....maar deze maand dien je te vullen met bidden en veel koran lezen, waarna je vanzelf geen tijd krijgt voor zondes. En deze persoon moet gewoon gaan trouwen.

Anoniem zei

Beste,

Moet de fidyah in de maand ramadan gegeven worden? Of kan dit na de ramadan?

As-Salafiyyah zei

tijdens de ramadan beste, mag ook na de ramadan.

Let op; het moet wel voedsel zijn geen geld. EN mag in twee manieren.

1e manier elke dag 1 persoon voeden 1 maaltijd, dit 30 dagen. 2e manier een grote maaltijd klaarmaken voor 30 man en dat 30 masakien(behoeftigen) komen eten.

Tijdens ramadan mag(beste), ook na, maar niet ervoor.

Anoniem zei

ik ga met school naar de efteling maar als ik niks eet word ik misselijk kan ik een dag overslaan

Anoniem zei

salam , als een ongelovige persoon mee doet aan de ramadam en alle gebeden mee doet telt dat dan?

Anoniem zei

hallo, ik had een vraag die ik wou stellen waar ik zelf niet meer uit kom.
ik werk met gehandicapten.
dit houd in dat ik ze ook moet wassen en verschonen.

zou dit tijdens de ramadan wel mogen i.v.m. met het zien van de geslachtsdelen?
ik weet niet waar ik hier antw op kan vinden, vandaar dat ik het via hier vraag

mvg

Anoniem zei

Masturberen is zowiezo haram heb ik geleerd

Anoniem zei

Salaam,telt het als een niet-moslim mee doet aan de ramadan en ook de gebeden vericht tijdens de ramadan?

anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Mag je in de ramadan eten als je naar de efteling gaat?

Anoniem zei

Ik heb zojuist bloedneus gekregen verbreekt dat je vasten??

Anoniem zei

Boek: Het vasten, vraag en antwoord
Uitgeverij: Daar- Alaathaar
Auteur: Shayhk Saalim Al-Adjmie
Kosten: 6 euro
Waar: sunnahcenter.com (ook ander betrouwbare boeken van Daar- Alaathaar aanwezig)

Dit boek geeft antwoord op 59 vragen dat gerelateerd is met vasten. De schrijver heeft het boek in de volgende zes hoofdstukken opgedeeld:

1.aandachtspunten met betrekking tot het begin van deze maand,
2.de zaken die het vasten ongeldig maken,
3.de regels van de zieke en degene die niet in staat is om te vasten,
4.de regels van de reiziger,
5.regels die te maken hebben met de moslimvrouw
6.en de regels van het inhalen van de gemiste dagen en het vasten van zes dagen van Shawwaal

Vragen die gerelateerd zijn met de Islamitische religie, dienen aan de Grote Geleerden te worden voorgelegd.

Anoniem zei

Ik heb een vraagje...
het is mijn 2 de jaar Dat ik ramadan doe maar ik weet van mijzelf dat ik het niet haal tot het eind van de dag kan ik met halve dagen ook beginnen nagezien ik nog maar 2 jaar ben bekeerd tot de Islam ?

Anoniem zei

hallo,ik ga voor 3 dagen met school naar ergens toe en we gaan daar sporten en ik kan ni sporten en vasten tegelijkertijd want dit is mijn eerste keer dat ik ga moeten vasten . mag ik die dragen eten en als ramdan gedaan is die 3 dagen inhalen

Anoniem zei

we gaan omdat we in het zesde zitten en we gaan de laatste drie dagen van schooljaar het zijn een soort van afsluitdagen van de basisschoolAnoniem zei

Ik heb net met myn vriendin gebeld we waren aan praten over sex en ik ben perongeluk klaargekome verbreekt dit het vasten?

Anoniem zei

Als je de dag van te voren alleen om 10 uur hebt gegeten en daarna in slaap was gevallen en niet tijdens shor wakker bent geworden en de volgende dag honger hebt en je kan t bijna niet meer aan mag je dan een dag overslaan of is dat haram

Een reactie posten

live duroos