Zakaat-ul-fitr


Vraag: Is het toegestaan om de Zakaat-ul-Fitr een paar dagen of een week voor de vastgestelde tijd te geven?

Antwoord: Dit is niet toegestaan omdat het ingaat tegen de wijsheid die de Goddelijke Wetgever heeft bedoeld met het distribueren van de Zakaat-ul-Fitr. Dus wil Hij dat de armen genoeg inkomsten krijgen om te voorkomen dat zij moeten bedelen op de Dag van 'Eed. Als het dus een week of meer dan dat voor de Dag van 'Eed wordt gedistribueerd, dan is er geen twijfel over dat het zijn doel zal missen door deze actie. Dit omdat de behoeftige persoon zal baten bij deze liefdadigheid, die hij in deze dagen ontvangt. Maar wanneer de Dag van 'Eed aanbreekt zal deze persoon hoogstwaarschijnlijk weer behoeftig en arm zijn.

En dit is vooral het geval omdat de reden achter de regel met betrekking tot deze zaak in de teksten is genoemd als 'een zuivering voor degene die heeft gevast.' En dit kan niet het geval zijn behalve aan het einde van de vastenmaand. Dus het doel van de Goddelijke Wetgever is niet om te zorgen dat de arme persoon tijdens de maand Ramadan niet bedelt, maar dat hij niet hoeft te bedelen en vragen op de Dag van 'Eed.

Bovendien is het wel mogelijk, met enige gedoging, om de persoon die liefdadigheid geeft toe te staan om zijn Zakaat een dag of twee voor 'Eed te geven, gezien de omstandigheden vandaag de dag en de afgelegenheid van de gebieden (waar hij zijn Zakaat heen wil sturen). Er zijn betreffende dit, authentieke overleveringen over sommige Metgezellen dat zij gewend waren om toegevend te zijn door de Zakaat te accepteren, die een dag of twee van te voren werd gegeven.
[Al-Asaalah, Uitgifte #16]


door schaych al baanie rahiemehoellaah
Is the Zakaat ul Fitr due
on behalf of the unborn child?
Imaam Ahmad bin Hanbal
The particular group of
people to whom the Zakaat ul Fitr is to be distributed to
Shaykh Zayd al-Madkhalee
The ruling on delaying the
Zakah of Wealth and Zakatul-Fitr
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz
The Food of Az-Zakatul-Fitr Various
The Sunnah is to distribute
the Zakatul-Fitr among the poor People of the Land
Shaykh `Abdul-`Azeez Bin Baz


Zakat-ul-Fitr and Repentance mp3

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos