Het vasten tijdens de maand "Al-Mu7arram"

Fatwa-reeks nr. 3: Het vasten tijdens de maand "Al-Mu7arram"

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Het is aanbevelenswaardig tijdens de maand "Al-Mu7arram" (1e maand v/h islamitische jaar) te vasten. Dat is de maand die volgt op de maand "Dhul-7idja" (12e maand v/h islamitische jaar). De rechtgeleide khalief en leider van de gelovigen Omar ibn Al-Khattab - moge Allah tevreden over hem zijn - heeft van deze maand ("Al-Mu7arram") de eerste maand van het (islamitische) jaar gemaakt.

Het vasten tijdens deze maand is het beste vasten na het vasten gedurende (de maand) "Ramadan" (9e maand v/h islamitische jaar). De profeet - moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn - heeft namelijk gezegd: "Het beste vasten na "Ramadan" is het vasten tijdens de maand van Allah, "Al-Mu7arram"."


(ontleend aan "Al-Shar7 Al-Momti3", deel 6/pag. 467)

Notitie van de vertaler: De maand "Al-Mu7arram" is dit jaar begonnen op 15 november 2012.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos