Het vasten op de dag van "3Aashoora"

Fatwa-reeks nr. 4: Het vasten op de dag van "3Aashoora"

De Sheikh Ibn 3Uthaimeen - moge Allah hem genadig zijn - heeft gezegd:

Toen de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – werd gevraagd over het vasten op de dag van "3Aashoora" (de tiende dag van de islamitische maand "Al-Mu7arram"), antwoordde hij – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – : "Dat (vasten) scheldt de zonden van het afgelopen jaar kwijt."

Een moslim behoort dus op de dag van "3Aashoora" te vasten. Het beste is om hierbij ook de negende dag van de maand te vasten. De profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – heeft namelijk gezegd: "Als ik volgend jaar nog leef, dan zal ik voorzeker de negende (dag) vasten". Bovendien heeft hij – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – bevolen om samen met deze tiende dag, de dag ervoor (de negende) óf erna (de elfde) te vasten. Dit om zich te onderscheiden van de joden.

Het is namelijk zo dat toen de profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – in Medina aankwam, hij daar de joden aantrof die de dag van "3Aashoora" vastten. Hij – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – vroeg hun om de reden en ze antwoordden: "Dit is de dag waarop Allah (de profeet) Musa met zijn volk heeft gered, en "Fir3awn" (Farao) met zijn volk heeft verdronken. Daarom vasten wij deze dag uit dankbaarheid aan Allah". De profeet – moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn – antwoordde daarop: "Wij (de moslims) zijn rechthebbender op Musa dan jullie (de joden)."

Er zijn dus drie niveau's om "3Aashoora" te vasten:
1) dag negen en tien, wat het beste is;
2) óf dag tien en elf, wat minder in beloning is;
3) óf alleen dag tien, wat volgens sommige geleerden afgeraden is.

(ontleend aan "Shar7 riyaad as-saaliheen", deel 5/pag. 304)

Notitie van de vertaler: De dag van "3Aashoora" valt dit jaar op zaterdag 24 november 2012. Het beste is dus om komende vrijdag en zaterdag samen te vasten.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos