De baten van het vasten

 
 
De Profeet sallaah allaahoe alayhi wasalaam heeft gezegd :

 Het vasten is een bescherming tegen het vuur

...
(Overgeleverd door Al-Boekhari en Moslim)

De Profeet sallaah allaahoe alayhi wasalaam heeft ook gezegd :
Wie de maand Ramadhaan vast uit geloof en het streven naar Allah’s beloning, voor diegene zullen alle voorgaande zonden worden vergeven.

(Overgeleverd door Al-Boekhari en Moslim)

Wie in Ramaadhan de vrijwillige nachtgebeden(*) verricht uit geloof en streven naar Allah’s beloning, voor diegene zullen alle voorgaande zonden worden vergeven.

(Overgeleverd door Al-Boekhari en Moslim)
(*) Met vrijwillige nachtgebeden wordt bedoeld de zogenaamde Salaat-ut-Taraawih

Elke Moslim(a) moet weten dat het vasten een vorm van aanbidding is met veel baten.
 

Hierna volgen enkele baten van het vasten:

1. Het verlicht het spijsverteringsstelsel en de maag van de onafgebroken activiteit, helpt het lichaam ontdoen van overtollige materialen, versterkt het lichaam en is ook goed tegen veel ziektes. Daarnaast is het vasten een goede gelegenheid voor rokers om te stoppen met roken.

2. Het vasten is een goede opvoeding voor de ziel; het lichaam went hierdoor aan goede eigenschappen, regelmaat, gehoorzaamheid en geduld.

3. De persoon die vast voelt zich gelijk aan al zijn andere broeders die vasten; men vast samen en eet samen. Hierdoor wordt het gevoel van Islamitische eenheid versterkt. Omdat men hongerig is, is men ook sympathiek met zijn arme en hongerige broeders.

pg. 260-261 Uitleg van de Zuilen van Imaan & Islaam, Mohammed bin Jamil zino

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos