Nachtelijke rust!
Ramadanbericht nr. 7


Eén van de sterk aanbevolen daden in deze gezegende maand, is het verrichten van de Taraweeh (het nachtgebed). Gezamenlijk in de moskee.

De profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- zegt:


"Wie het nachtgebed in ramadan verricht met geloof en hoop op de beloning, van hem worden zijn voorgaande zonden vergeven." [al-Boecharie]

Ook is het aanbevolen om het gebed volledig te bidden, totdat de imam klaar is.

De profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- zegt:

"Wie met de imam staat (in gebed) totdat hij klaar is, dan is het alsof ie de hele nacht heeft gebeden." [Tirmidhi]

Ontneem jezelf deze grote beloning niet, door vroegtijdig de moskee te verlaten. Kijk niet naar de mensen die vroegtijdig weggaan, maar naar die blijven. Dat is het juiste wedijveren.

Gedenk dat onze nobele profeet -salallaaho 'alayhi wa sallem- stond in het nachtgebed totdat zijn voeten opzwollen! Aicha -radiya allaho 'anhaa-, vrouw van de profeet, verbaasde zich hierover en zei: Allah heeft jouw voorgaande en komende zonden vergeven, waarom doe jij dit? Hij antwoordde:
"Mag ik geen dankbare dienaar zijn?!"

Het luisteren naar de recitatie van het Boek van Allah, gezamenlijk in de moskee met jouw medemoslims, is hét genot van dit wereldse leven. Het is voeding voor de ziel en rust voor het hart. Nergens anders vind je dat.

Één van onze vrome voorgangers, toen ie op zijn sterfbed lag, moest ie huilen. Toen zeiden de mensen om hem heen; wat doet jou huilen? Hij antwoordde: "Ik huil niet uit angst voor de dood en ook niet omdat ik in deze wereld wil blijven. Maar ik huil omdat ik de dorst van de hete dagen (tijdens het vasten) en het nachtgebed zal missen."

Zo beste broeder of zuster, houden de vrome mensen van het aanbidden van Allah. Zij ervaren het niet als een last, maar als verlichting.

Beste broeders en zusters, wellicht dat we overdag druk zijn met allerlei aangelegenheden, zoals het voorzien in ons levensonderhoud. Daar is niks mis mee; Allah zegt:

“En wij hebben de dag gemaakt om levensonderhoud te zoeken.” [78:11]

Maar wat voor excuus hebben wij dan om de nachten van deze gezegende maand niet goed te benutten met o.a. het reciteren van de Qoraan en het bijwonen van het Taraweeh gebed?

Allah zegt:

“Wanneer jij dan klaar bent (met jouw wereldse zaken), streef dan (met de zaken van het Hiernamaals)[94:7]

Tot slot een vraagstuk ontleend aan de site van de grootgeleerde bin Baaz – moge Allah hem genadig zijn en met het beste belonen - :

Wat is het oordeel betreffende de vrouw die de Taraweeh in de moskee wil verrichten?

De shaych antwoordde:

Het uitgangspunt betreft het gebed van de vrouw is dat het thuis beter is, zoals dat in de hadieth van de profeet salla allaaho ‘alaihi wa sellam staat. Maar als zij reden ziet tot het bijwonen van het gebed in de moskee omdat het motiverend is en vanwege het profijt dat ze opdoet met lezingen - en gepast gekleed is - dan is daar niks mis mee. Het is goed vanwege het grote profijt en de stimulans tot het verrichten van goede daden.
Bron:
http://www.binbaz.org.sa/mat/15477


In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.
Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via: www.kennisviamail.nl

Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina.

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

2 Ramadan

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos