De intentie voor het vasten & de sahoer (ochtendmaaltijd).

 Ramadanbericht nr. 5
 
 
 

De intentie:

Morgen, 10 Juli, is de eerste dag van de gezegende maand Ramadan. Dit houdt in dat de intentie voor het vasten van Ramadan vóór aanvang van fajr (ochtendgebed) moet zijn genomen. Vanwege de volgende overlevering:

Wie geen intentie voor het vasten heeft vóór fajr, zijn vasten is niet correct. [Bayhaqi]

Vraagstuk:

Moet deze intentie dagelijks voor iedere dag afzonderlijk worden genomen of volstaat de intentie - om de hele maand te vasten - aan het begin van de maand?

Antwoord:

De geleerden verschillen hierover in mening, de grootgeleerde shaych al-‘Uthaimeen – moge Allah hem genadig zijn – neigt naar de mening dat de intentie aan het begin van de maand volstaat. Wellicht dat dat de sterkste mening is.

Wel moet daarbij in acht worden genomen dat degene die het vasten heeft verbroken, vanwege bijvoorbeeld ziekte reis of menstruatie, zijn intentie moet vernieuwen indien hij of zij de volgende dag weer van plan is om te vasten.


De sahoer:

Het valt onder de manieren van het vasten om de vastende dag met sahoer te starten. Dit was de gewoonte van onze nobele profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam en zijn metgezellen.

De profeet salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt: "Nuttig de sahoer, want de sahoer is gezegend." [al-Boecharie]

En hij salla allaho ‘alaihi wa sellam zegt: "Nuttig de sahoer, ook al is het slechts een beetje water." [ibn Hibbaan]

De sunnah van sahoer is om deze uit te stellen tot aan het einde van de nacht, vlak vóór fajr aanbreekt. Dus als je bijvoorbeeld aan een kwartier genoeg hebt voor de sahoer, nuttig je deze een kwartier vóór fajr.

Van de voordelen van het nuttigen van sahoer kort vóór fajr, is dat je het fajrgebed tijdig verricht, vóór zonsopgang. Beter kan je de dag niet beginnen!

Ook is de tijd van sahoer een gezegende tijd voor du'a (smeekbede) en het vragen van vergiffenis. Allah heeft zijn vrome dienaren geprezen in de Qoraan voor het feit dat zij Hem op dat tijdstip vergiffenis vragen:

"En in de ashaar (tijd vóór fajr) vragen zij om vergeving." [51:18]

Ps. Het kwartier voor tijd stoppen met eten(ismak) wordt door de geleerden beschouwd als een innovatie en overdrijven in het geloof. Je mag eten tot fajr aanbreek.

Weet dat het bereiken van deze gezegende maand op zich een grote gunst is, en ga er niet vanuit dat je er volgend jaar ook bij zal zijn.

Tot slot richt ik mij nogmaals tot onze broeders en zusters die het gebed hebben gelaten of daar laks mee zijn. Dit is de tijd om terug te keren. Dit is de tijd voor oprecht berouw. Niet morgen en ook niet straks, maar nu.

Moge Allah de meest Verhevene ons helpen bij het nuttig besteden van deze gezegende maand en ons vergeven voor onze tekortkomingen.
 


In de komende Ramadanberichten meer info over deze gezegende maand, haar regelgevingen en het nuttig besteden ervan.
Wilt u ook dagelijks een Ramadanbericht ontvangen en was u nog niet aangemeld, dan kunt u dit doen via:
www.kennisviamail.nl

Voor een gemist Ramadanbericht kunt u terecht op onze Facebookpagina.

Stuur het door; "Wie aanspoort tot het goede, heeft dezelfde beloning als degene die ernaar handelt." [Sahih Moslim]

Abulfadl, student aan de Universiteit van Medina. Saudi Arabië.

30 Sha’baan


0 reacties:

Een reactie posten

live duroos