De voordeel van heel de taraweeh bidden.

Bid achter de Imaam tot hij gedaan heeft met de Taraweeh indien je de beloning wilt 
Door de nobele Sheikh Ibn Baaz rahimullah


Vraag:

Sommige mensen bidden het Witr-gebed met de imaam. Als de imaam het gebed dan beeindigd met de tasliem(1) staat deze persoon op en voegt een rak'ah toe, zodat zijn oneven gebed (al-Witr) pas aan het einde van de nacht zal zijn.(2) Wat is de regelgeving betreffende deze h...
andeling? En wordt dit gerekend tot het vertrekken met de imaam? (3)


Antwoord:

Wij zien hier niets verkeerds in, de geleerden hebben hier ook over geschreven. Het is niet erg dat hij dit doet zodat zijn oneven gebed pas aan het einde van de nacht zal zijn. Hij wordt ook gerekend tot degenen die met de imaam hebben gebeden totdat hij vertrok, omdat hij met hem heeft gebeden totdat de imaam wegging. Vervolgens heeft hij een rak'ah toegevoegd vanwege een wettig nut, zodat zijn oneven gebed pas aan het einde van de nacht zou zijn. Dit is niet erg om te doen en het is niet zo dat hij dan niet behoort tot de mensen die met de imaam hebben gebeden. Neen, hij heeft gebeden met de imaam, totdat deze is vertrokken. Hij is echter niet samen met hem vertrokken, maar hij is voor een korte tijd achtergebleven.

(Bron: Kitaab al-Djawaab as-Sahieh min Ahkaam Salaat al-Layl wat-Taraawieh, blz. 41)


1) Voetnoot van de vertaalster: Tasliem is het tweemaal zeggen van de vredesgroet om het gebed te beeindigen. Er zijn naast deze vorm ook andere vormen van tasliem.

(2) Voetnoot van de vertaalster: De Profeet - sallallahoe alayhi wa sallam - heeft gezegd:

Laat jullie laatste gebed tijdens de nacht oneven (Witr) zijn.'

Overgeleverd door al-Boekhaarie (953) en Moeslim (751)

(3) Voetnoot van de vertaalster: De reden dat dit aan de vraag wordt toegevoegd, is de volgende overlevering:

Degene die met de imaam bidt, totdat hij vertrekt, voor hem wordt (de beloning) van een hele nacht bidden opgeschreven.'
Sahieh Soenan at-Tirmidhie (806)
Sheikh Saalih al-Fawzaan hafidullah:

Als een persoon de taraweeh bidt en de witr met de imaam bidt en vervolgens in de nacht opstaat om het nachtgebed te verrichten dan is er niets dat dit tegenhoud. Hij moet de witr dan ook niet opnieuw bidden het is voldoende voor hem dat hij de witr met de imaam heeft gebeden. Hij bidt vervolgens in de nacht wat Allaah voor hem makkelijk heeft gemaakt. En als hij de witr uitstelt tot aan het einde van de nacht dan is dit ook geen probleem. Maar dan loopt hij het volgen van de imaam mis, het beste is dat hij de imaam volgt en de witr met de imaam bid aan de hand van de uitspraak van de profeet Salla Allaahoe 'Alaihi wa Sallam:

Wie met de imaam staat [in gebed] totdat hij klaar is. Voor hem word het nachtgebed geschreven [als beloning]. overgeleverd door Aboe Dawoed, Thirmidi, Nasaa'ie en ibn Maajah...Ja

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos