Je echtgenoot kussen tijdens het vasten?

Mag ik mijn echtgeno(o)t(e) kussen tijdens de vasten van Ramadan ?
 ----------------------------------------------------------------

Vraag :

Wordt je vasten ongeldig door het kussen van je vrouw overdag in Ramadan zonder seksueel verlangen te hebben ?


Antwoord :
...

Wanneer een vastende persoon zijn vrouw kust, dan verbreekt dit de vasten niet. Dit omdat de Profeet (sallAllahu 'alayhi wasallam) de gewoonte had zijn echtgenotes te kussen terwijl hij de vasten verrichtte.

Maar als iemand vreest dat zijn seksueel verlangen zou kunnen opgewekt worden, dan zou hij (beter) zijn echtgenote niet kussen om zo zijn vasten weg te houden van al wat het ongeldig zou kunnen maken.

Moge Allah ons het welslagen schenken ! Vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Muhammad, met zijn familie en Metgezellen !


Fatâwâ al-Lajna ad-Dâ'ima, 16061

Voorzitter : Shaykh Ibn Bâz / Vice-voorzitter : Shaykh 'Afîfî / Leden : Shaykh al-Ghudayyân, Shaykh al-Fawzân, Shaykh 'Abd al-'Azîz Âl ash-Shaykh en Shaykh Bakr Abû Zayd

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos