Het belang en de profijten van de sahoer

 
 
 
Mooie woorden over het belang en de profijten van de sahoer maaltijd voor de vastende persoon
 

Shaych Mohammed bin Haadie al-Madchalie (حفظه الله) zegt het volgende:

 
...en dat is in tegenstelling tot de iftaar. Want hetgeen wat is vastgesteld en soennah is met betrekking tot de sahoer is dat deze wordt uitgesteld tot zijn laatste tijdstip. Op een manier dat een persoon er niet klaar mee is totdat de tijdstip van de adhaan ingaat (i.e. het tijdstip van het gebed). En hier zitten meerdere profijten achter:

Ten eerste: dat hij zich versterkt met het eten en drinken voor een lange periode zodat hij geen honger en dorst krijgt gedurende de dag waardoor hij flauw zou kunnen vallen. Dus wanneer men eet tot aan de adhaan van het fadjr gebed zal hij op deze manier meer energie hebben gedurende de dag.

Ten tweede: doordat hij zijn sahoer uitstelt waarborgt hij dat hij het (fadjr) gebed niet mist. Zodoende kan hij deze met de djamaa`ah bidden en dit is iets geweldigs. Want degene die het ochtend gebed in djamaa`ah bidt deze persoon is in de bescherming van Allah tot (aan) de avond.

Een persoon dient dus niet laks om te gaan met deze zaak (i.e. het uitstellen van de sahoer). De profeet (صلى الله عليه و سلم) zegt:

“De mensen zullen op het goede blijven wanneer zij zich haasten voor de iftaar en (wanneer zij) de sahoer uitstellen.”

De kwestie van sahoer is een soennah waarbij het verplicht is om deze te behouden. Dit omdat het verschillende groepen van dwaling tegen gaat. Want het is bevestigd op gezag van de boodschapper van Allah (صلى الله عليه و سلم) dat hij heeft gezegd:


“Voorwaar, de scheiding tussen ons vasten en het vasten van ahloel-kitaab[1] is het eten van de sahoer.”

Ahloel-kitaab verrichten geen sahoer. De profeet (صلى الله عليه و سلم) ging hen hierin tegen en maakte van de onderscheidende tekenen tussen ons vasten als moslims en het vasten van ahloel-kitaab de sahoer maaltijd, het gezegend eten. De sahoer is gezegend eten zoals de profeet (صلى الله عليه و سلم) dit heeft gezegd. Want wanneer men de sahoer nuttigt en vervolgens naar het fadjr gebed gaat dan ben je vroeg de deur uit gegaan en dit is het begin van de dag.

Het is dus aan de moslim om gretig te zijn in het nuttigen van dit eten op de tijdstip die we vermeld hebben. Hierdoor wordt veel goeds bereikt. Want de profeet (صلى الله عليه و سلم) zegt:

“De mensen zullen op het goede blijven wanneer zij zich haasten voor de iftaar en (wanneer zij) de sahoer uitstellen.”

Net zoals het haasten voor iftaar geliefder is bij Allah zoals we gezegd hebben: “De meest geliefde dienaar bij Mij, is degene die zich het snelst haast voor iftaar” zo ook is degene die de sahoer uitstelt geliefd. Dit omdat hij het bevel van Allah en Zijn boodschapper (صلى الله عليه و سلم) uitvoert, ahloel-kitaab is tegen gegaan, samen is met degenen die het gebed verrichten en onder de bescherming van Allah (تبرك و تعالى) valt. Hij is dus beschermt met de bescherming van Allah tot aan de avond. En de profeet (صلى الله عليه و سلم) zegt:

“Degene die al-bardayn bidt zal het paradijs binnen treden.”

En al-bardayn is een referentie naar het `asr en fadjr gebed. Het is dus aan de moslim om dit in stand te houden.

Het beste om de sahoer mee te nuttigen zijn dadels. De profeet (صلى الله عليه و سلم) zegt:

“De beste gunst van sahoer voor de gelovige zijn dadels.”

Men dient dit eten te loven wat men op dit tijdstip eet. En dadels maken een zoetige substantie aan in het lichaam genaamd glucose die ervoor zorgt dat men minder dorst heeft en hem bevoorraadt met een stroom van speeksel waardoor zijn mond niet uitdroogt. En wanneer de mond niet uitdroogt dan zal de keel ook niet uitdrogen waardoor hij de dag zal vasten met gezondheid en welzijn.

Het is dus gewenst voor een moslim dat zijn maaltijd met sahoer dadels bevat. En als deze (i.e. dadels) verdeeld zijn met ander (eten) dan mengt hij dit met het andere (eten). En (dadels) op zichzelf zijn al een geweldige maaltijd. En als deze dadels (samengaan) met melk neemt dit de voorkeur. En (dadels) zijn beter dan vele soorten eten die de mensen vandaag de dag eten die hen geen profijt brengt behalve de toename van vet en cholesterol wat hen of sommigen van hen (alleen maar) schaadt.

De profeet (صلى الله عليه و سلم) heeft de sahoer met dadels geprezen. En het is aan de dienaar om te weten dat; zoals Allah houdt van degene die zich haast voor de iftaar, zo ook zendt Hij de salat (i.e. genade, eer, zegeningen, barmhartigheid) over degenen die de sahoer nuttigen.

“Voorwaar, Allah en de engelen zenden de salat (i.e. genade, eer, zegeningen, barmhartigheid) uit over degenen die de sahoer nuttigen.”

Het is dus aan ons o broeders en zusters om hier belang aan te hechten. En de moslim vrouw dient zich in haar huis niet bezig te houden met het voorbereiden van de iftaar totdat de tijd ervan voorbij gaat. Zij dient ook niet bezig te zijn in de keuken totdat de tijd van sahoer voorbij gaat waardoor zij op een gegeven moment de adhaan hoort terwijl zij bezig is met verschillende soorten kookkunsten en verschillende soorten eten. Een moslim dient zich hier dus niet (te veel) mee bezig te houden. Hij dient dit te beschouwen als een aanbidding voor hem. Wanneer dit ervoor zorgt dat hij deze gunst kwijtraakt dan zit daar geen goeds in.

Ik vraag Allah (سبحانه و تعالى) bij Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om ons en jullie van Zijn geaccepteerde, vastende dienaren maakt, en dat Hij van ons en jullie allen ons vasten, gebeden en onze vrome daden accepteert, en dat Hij ons begrip schenkt in Zijn religie. Want voorwaar Hij is hiertoe in staat. En moge Allah`s zegeningen en vrede op Zijn dienaar en boodschapper onze profeet Mohammed zijn.

door Shaych Mohammed bin Haadie al-Madchalie

Bron: gedeelte uit de derde les daliel at-taalib. Zie:
http://ar.miraath.net/article/4149
Vertaling: Youssef aboe Safiyyah

[1] Voetnoot vertaler: i.e. de joden en christenen.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos