Fataawaa over ramadan en vasten.


Wordt Iemand die niet Vast een Ongelovige (Kaafir)?

Vraag: “Wordt degene die niet vast, ondanks dat hij niet ziek is of zoiets, wordt hij een ongelovige, ondanks dat hij de (verplichte) gebeden verricht?”

Antwoord: “Iemand die niet vast omdat hij de verplichting verwerpt, dan is hij een kaafir met consensus (alle geleerden zijn het daar over eens). Maar wat degene betreft die niet vast omdat hij lui en nalatig is, dan wordt hij geen kaafir, ondanks dat hij in groot gevaar is vanwege dat hij een pilaar van de pilaren van Islaam achterwege laat, waarover men het eens is dat zij verplicht zijn. En bij Allaah ligt al het succes, en moge Allaah gebeden en begroetingen sturen op onze Profeet Mohammed (salallaahoe alayhie wasellem) en zijn familie en metgezellen.”

Bron: Fataawa Ramadaan – Volume 2, Pagina 748, Fatwa Nummer 759 Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhoeth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Fatwa Nummer 6060

Zwangere Vrouw die niet in Staat is om Gemiste Dagen van Ramadaan alsnog te Vasten?

Vraag: “In het jaar 1409H (1988), heeft mijn vrouw veertien dagen nietr gevast vanwege haar menstruatie. Naderhand, is het haar gelukt om zeven dagen te vasten, waarop ze nog zeven dagen over had. Nu is ze zes maanden zwanger. Ik vraag u om hulp, is het voldoende om een boetedoening te doen voor de overgebleven dagen? Wat moet ik doen? Moge Allaah u belonen.”

Antwoord: “Het is verplicht dat uw vrouw de overgebleven dagen van de ramadaan waarin zij niet heeft kunnen vasten vanwege haar menstruatie alsnog te vasten. Als zij het goedmaken van de gemiste dagen heeft uitgesteld tot aan de komst van de volgende ramadaan zonder een geldige, Islaamitische reden, dan moet zij die dagen inhalen samen met een boetedoening voor iedere overgebleven dag. De boetedoening wordt gedaan door middel van het voeden van een arm persoon voor elke overgebleven dag die men nog moet inhalen, met een halve maat dadels of gerst of hetgeen dat hier op lijkt van het eten van de mensen, en anders (kan men ook) een aantal mensen gelijk aan het aantal dagen dat men moet inhalen (te eten geven). Desalniettemin, als de uitstel vanwege een zwangerschap of vanwege ziekte was, dan wordt er niets meer van haar verwacht behalve het goedmaken van de (gemiste of overgebleven) dagen.

En bij Allaah ligt al het succes, en moge Allaah gebeden en begroetingen sturen over onze Profeet Mohammed (salallaahoe alayhie wasellem) en zijn familie en zijn metgezellen.

Bron: Fataawa Ramadaan - Volume 2, Page 583, Fatwa Nummer 568Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhoeth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Fatwa Nummer 13545

Het gebruik van de siewaak tijdens het vasten?

Vraag: Er zijn mensen die graag hun tanden niet willen poetsen met een tandenstokje tijdens het vasten…Ze vrezen dat dit het vasten ongeldig maakt…wat is de geprefereerde tijd voor het tandenpoetsen in de Ramadan?

Antwoord: Vrees hebben om de tanden te poetsen met een tandstokje tijdens het vasten of buiten het vasten is niet door de Qor’aan of Soennah te bewijzen, dit omdat Assiewaak tot de Soennah van de profeet behoort. In de bekende authentieke hadith is overgeleverd dat de profeet zei: ”Het is een reiniging voor de tanden, en een oorzaak van tevredenheid van de Heer”. Siewaak is toegestaan en aan te raden na het verrichten van de kleine wassing, voor het gebed, bij het waken en tijdens het vasten… Sheikh Ibn Al ‘oethaymien

Mondspoeling tijden het vasten?

Vraag: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast en het water komt tot zijn keel, wat niet opzettelijk gebeurd. Maakt dit het vasten ongeldig?

Antwoord: Wanneer een persoon zijn mond spoelt of neusgaten wast, en het water komt tot zijn keel, dan is het vasten van desbetreffende persoon niet ongeldig, omdat hij dat niet met opzet gedaan heeft. Allah de Verhevene zegt: ”En er is geen zonde voor jullie in de fouten, die jullie daarmee (per ongeluk) hebben gemaakt, maar wel in wat jullie harten zich hebben voorgenomen”. Sheikh Ibn Al ‘otheymien

Bloed afstaan tijdens het vasten?

Vraag: Wat is de islamitische oordeel over een persoon die bloed heeft afgestaan tijdens het vasten voor een onderzoek.

Antwoord: Dit maakt het vasten niet ongeldig, omdat het noodzakelijk is om bloed op te nemen bij zulke onderzoeken. Tevens valt dit niet onder de zaken die het vasten ongeldig maken. Sheikh Ibn Baaz

Maakt de oogdruppel het vasten ongeldig?

Vraag: Is het gebruik van oogdruppels, niet toegestaan tijdens het vasten en wordt het vasten hiermee ongeldig?

Antwoord: Wat bekend is, is dat de oogdruppel het vasten niet ongeldig maakt. Geleerden verschillen van mening als de oogdruppel tot de keel komt. De oogdruppel maakt het vasten niet ongeldig omdat het oog niet een voedingsbron is. Sheikh Ibn Baaz

Het oordeel over een prik tijdens het vasten?

Vraag: beïnvloeden de medische prikken het vasten tijdens de Ramadan?

Antwoord: Medische prikken worden onderscheiden in twee categorieën: de bedoeling van de eerste categorie is het voeden van het lichaam, dit neemt de plaats in van andere voedingsmiddelen. Zulke prikken maken het vasten ongeldig, omdat het met de bedoeling gebruikt wordt om de lichaam te voeden. Het voeden van de lichaam tijdens het vasten op welke manier dan ook maakt het vasten ongeldig. Tot de tweede categorie behoren prikken die niet voedzaam zijn, deze maken het vasten niet ongeldig. Deze soorten prikken zijn niet te vergelijken met eten of drinken. Het vasten is altijd geldig totdat er iets optreedt wat het vasten ongeldig maakt, en wel terug te vinden is in de Qor’aan of de Soenna. Sheikh Ibn Al ‘otheymien.

Niet met opzet eten of drinken tijdens het vasten?

Vraag: Wat is de oordeel over iemand die niet met opzet (door vergeetachtigheid) eet of drinkt tijdens het vasten. Is een persoon die hem ziet eten of drinken verplicht om hem te herinneren dat hij aan het vasten is?

Antwoord: Het vasten van degene die niet met opzet eet of drinkt is geldig. Maar wanneer hij zich herinnert dat hij vast, dient hij hetgeen wat hij in zijn mond heeft meteen uit te spugen. Aboe Hoerayra heeft overgeleverd dat de profeet gezegd heeft: ”Wie zich vergist en tijdens het vasten eet of drinkt, dient zijn vasten niet te verbreken. Allah heeft hem opgevoed”. Vergeetachtigheid wordt niet bestraft, Allah zegt: ”Onze heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken”. Wat betreft degene die een ander ziet eten of drinken tijdens het vasten dient hem eraan te herinneren, omdat dit tot het afraden van het slechte behoort, de profeet heeft gezegd: ”Wie het verwerpelijke ziet, dient het te veranderen met zijn handen, en als hij daartoe niet in staat is dient hij dit te doen met zijn tong en als hij daartoe niet in staat is dan met zijn hart”. Het niet eten met opzet (door vergeetachtigheid) tijdens het vasten behoort niet tot het verwerpelijke, desbetreffende persoon wordt vergeven voor hetgeen wat hij gedaan heeft. Sheikh Ibn Al ‘otheymien

Een kind die de puberteit niet bereikt heeft is niet verplicht te vasten, hij dient wel aangespoord te worden om te vasten?

Vraag: Mijn zoon heeft plezier in het vasten van Ramadan, doch het vasten van Ramadan schaadt hem. Moet ik het hem verbieden?

Antwoord: Als het kind de puberteit niet bereikt heeft dan is het vasten voor hem niet verplicht, maar wanneer hij daartoe in staat is zonder belemmeringen en schadelijke gevolgen, mag hij wel vasten. De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) geboden hun kinderen te vasten. Ze gaven hun kinderen speelgoed om de tijd door te brengen. Wanneer het vasten hun kinderen schaadde, verboden ze hen het vasten. Sheikh Ibn Al ‘otheymien

Een natte droom tijdens het vasten?

Vraag: Als een persoon een natte droom gehad heeft tijdens het vasten van Ramadan, wordt zijn vasten dan ongeldig?

Antwoord: Een natte droom maakt het vasten niet ongeldig, omdat het niet met opzet geschiedt. Desbetreffende persoon moet de grote wassing verrichten. De grote wassing kan uitgesteld worden tot voor het volgende gebed. Er is geen kwaad voor degene, die ‘s nachts geslachtsgemeenschap heeft gehad met zijn vrouw, de grote wassing uit te stellen tot het Fadjr gebed. Er is overgeleverd dat de profeet ’s morgens djoenoeb opstond na ’s nachts gemeenschap te hebben gehad met zijn vrouw(en). Dit geldt ook voor een vrouw die menstruatie, nifaas heeft gehad. Zij kan de grote wassing uitstellen tot voor het volgende gebed. Haar vasten is geldig…Beiden moeten rein zijn bij het aanbreken van de gebedstijden. En Allah is de Alwetende, de Alhorende. Sheikh Ibn Baaz

Het gebruik van Parfum op basis van olie -of vloeistof terwijl men Vast?

Vraag: “Is het toegestaan om parfum te gebruiken zoals ‘Oed (houtgeur) op olie-basis en cologne en wierrook, gedurende de dag tijdens de Ramadaan?”

Antwoord: “Ja, het is toegestaan om hen te gebruiken, met als voorwaarde dat men de wierrook niet inademt.” Shaych Abdoel-‘Aziez Ibn Baaz

Bron: Fatawaa Ramadaan – Volume 2, Pagina 499, Fatwa Nummer 451

De Iemaam berispte mij omdat ik Parfum gebruikte tijdens het Vasten?

Vraag: “Ik deed vlak voor het Dhor (middag) gebed tijdens de Ramadaan wat parfum op mezelf en toen ik de moskee binnen kwam, berispte de Iemaam mij en zei dat mijn vasten nu verbroken was en ook het vasten van iedereen die (de geur) heeft geroken, omdat het nogal sterk was. In hoeverre is deze uitspraak correct?”

Antwoord: “Er is geen probleem in het aanbrengen van parfum terwijl men vast en dit heeft geen enkel effect op het gebed, behalve als de parfum een wierrook basis heeft en men het opzettelijk inademt. Dit is omdat de rook van de wierrook de neus binnengaat en de hersenen beïnvloed en op die manier ook het vasten beïnvloed. Wat parfums betreft, dan is er geen enkel probleem voor degene die vast om hen te gebruiken. Het is niet toegestaan voor deze Iemaam om een fatwa (religieus oordeel) te geven zonder (degelijke) kennis.” Shaych Saalih Ibn Fawzaan

Bron: Fataawa Ramadaan – Volume 2, Pagina 500, Fatwa Nummer 454: Al-Fatawaa libni-Fawzaan – Volume 1, Fatwa Nummer 151

Vraag: Verbreken roddel en lasterpraat het vasten van een moslim op een dag van de Ramadaan?

Antwoord: Roddel en lasterpraat verbreken het vasten niet, maar ze verminderen de beloning. Allah de Verhevene zegt: ''O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.'' En de profeet (salallaahoe alayhie wasellem) zei: ''Allah heeft het niet nodig dat iemand die zich niet onthoudt van leugenachtige praatjes en het erbij behorende gedrag zich onthoudt van voedsel en drinken. Sjeik Oethaymeen Rahimoe Allah.

Vraag: We merken dat sommige moslims laks zijn met het gebed gedurende het jaar, maar als de Ramadaan begint besteden zij aandacht aan het gebed, het vasten, en het reciteren van de Quraan.. Hoe zit het met het vasten? En wat is uw advies aan hen?

Antwoord: Het vasten van deze mensen is correct, omdat het vasten wordt verricht door mensen die het behoren te doen, en het is niet gepaard gegaan met iets wat het teniet zou kunnen doen en dus is het correct. Echter, mijn advies aan deze mensen is dat zij Allah moeten vrezen, en om Allah te aabidden met datgene Hij hen verplicht heeft op alle tijden en plaatsen, en men weet niet wanneer de dood hem overvalt. Misschien wachten zij op de maand Ramadaan en zullen zij deze niet bereiken. Allah heeft geen einde gekoppeld aan zijn aanbidding behalve door de dood, zoals de Verhevene zegt: ''En aabid jou Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt'' (Doerat Al Hidjr, aya 99) Sjeik Oethaymeen RahimoeAllah

Vraag: Het enige dat veel mensen tijdens de ramadaan bezig houdt is het eten en slapen. De ramadaan wordt daarmee een maand van luiheid. Ook is het zo dat sommigen onder hen zich s'nachts vermaken en overdag slapen, wat is uw advies aan deze mensen?

Antwoord: Ik ben van mening dat dit eigenlijk zowel tijdverdrijf is als het onrechtmatig uitgeven van geld. Als mensen door niets anders bezig gehouden worden dan het varieren in voedselsoorten en overdag te slapen en wakker te blijven voor zaken die hen s'nachts niet van nut zijn, dan is dit zonder twijfel het laten varen van een waardevolle kans die misschien in het leven van een mens niet meer zal terug keren. De persoon die correct handeld is hij die de Ramadaan doorbrengt zoals het hoort, door te slapen in het begin van de nacht en op te staan voor de Taraweeh- en de nacht gebedden. Verspilling van eten en drinken is ook af te raden. Het is ook raadzaam voor degene die ertoe in staat zijn om de vastenden te voeden hetzij in de moskeeen of in andere plaatsen, omdat degene die een vastende voedt dezelfde beloning krijgt als deze persoon. Als iemand een vastende voedt ontvangt hij/zij dezelfde beloning die zij krijgen. Het is degene die door Allah's toedoen rijk is geworden, aangeraden van deze kans gebruik te maken opdat hij veel beloning krijgt. Sjeik Othameen Rahimoe Allah.

Vraag: Sommige mensen eten terwijl er voor de 2 keer geroepen wordt naar het Fadjr gebed tijdens de Ramadaan, hoe correct is hun vasten?

Anywoord: Als de moe-addin (Degene die oproept naar het gebed) bij het aanbreken van salaat fadjr naar het gebed oproept dan moet men zich onthouden van het eten of drinken, op het moment dat men de moe-addin oproept naar het gebed door een schatting die hij maakt en dus niet zeker weet dat het Fadjr is zoals het geval is in onze tijd, dan mag men eten en drinken totdat de Moe-addin klaar is met de oproep naar het gebed.

Vraag: Volstaat de intentie om tijdens de gehele Ramadhaan te vasten i.p.v de aparte intentie voor elke dag apart?

Antwoord: Het is welbekend dat elke persoon die opstaat aan het eind van de nacht om te eten eigenlijk wil vasten en er is geen twijfel hierover, omdat elke verstandige voor een bepaalde daad kiest en het is onmogelijk dat hij dit dan zonder zijn wil doet. En de wil is de intentie, omdat de mens alleen eet aan het eind van de nacht wanneer hij wil vasten en als zijn doel alleen eten zou zijn, dan zou het niet tot zijn gewoonte behoren om rond deze tijd te eten. In deze gevallen is de intentie aanwezig, maar deze vraag zou van belang kunnen zijn in geval een mens slaapt voor zonsondergang in de Ramadhaan en blijft slapen zonder dat iemand hem wakker maakt, totdat de ochtenschemering aanbreekt van de volgende dag. Dan heeft hij 's nachts niet de intentie gehad om de volgende dag te vasten. Moeten we dan zeggen: zijn vasten is de volgende dag correct op grond van de voorgaande intentie? Of zeggen wij: zijn vasten is niet correct, omdat hij s'nachts de intentie niet had.

Wij zeggen dan: zijn vasten is correct. De meest correcte uitspraak is dat de intentie om de Ramdhaan te vasten aan het begin ervan voldoende is, en men hoeft de intentie niet telkens opnieuw voor elke dag te vernieuwen. Behalve als iemand zijn vasten verbreekt op grond van een geldige reden gedurende de maand, dan is een nieuwe intentie nodig om het vasten te continueren. Sjeik Oethaymien (Rahimoe Allah)

Vraag: Hoe kan het vasten helpen in het bedwingen van onze lusten?

Antwoord: Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.Allah heeft de maand Ramadan voorgeschreven ten bate van Zijn dienaren, omwille van het opvoeden van hun innerlijk en om hen te doen stijgen naar een niveau van menselijke volmaaktheid. In de maand Ramadan wordt men geacht zich te onthouden van eten, drinken enz. Dit traint de Nafs om in te gaan tegen haar lusten en helpt haar, haar begeerten te overwinnen. Het vasten helpt de Nafs in het zich eigen maken van de nobele gedragscode.

Naarmate de dienaar meer kennis opdoet over zijn geloof en datgene wat Allah in het Hiernamaals heeft klaargezet voor Zijn oprechte dienaren zal hij er achter hoe onbenullig dit wereldse leven werkelijk is en wat voor waarde dit heeft bij Allah: namelijk dat dit niet eens meer weegt dan de vleugel van een muskiet. Zoals dit vermeldt staat in een overlevering van at-Tirmidhi en Ibn Maadjah en sahih is bevonden door al-Albaani.

Het leven heeft slechts waarde wanneer dit gevuld wordt met daden van gehoorzaamheid aan Allah en als voorbereiding wordt gezien op het Hiernamaals.

En Allah weet het beter.

Bron: Permanente commissie voor het geven van Fataawa:

Vraag: “Ik reciteer vaak de Qor’aan; desondanks begrijp ik de betekenis ervan niet. Beloont Allaah mij dan toch?”

Antwoord: “Zoals Allaah zegt, zit de Nobele Qor’aan vol met zegeningen: “(Dit is) een Boek (de Qor’aan) wat wij naar jullie neder hebben gezonden, vol met zegeningen zodat zij de Verzen kunnen overpeinzen, en dat mannen van begrip het kunnen herdenken.” [Soeraah Sâd 38: Vers 29]

Je wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, of je nou begrijpt wat je leest of niet. Desalniettemin, wordt je als moslim geacht de betekenissen van de Qor’aan toe te passen, dus het is niet behoorlijk voor jou om onwetend te zijn over zijn betekenissen, net zoals een student geneeskunde niet onwetend behoort te zijn over de betekenissen van wat hij leest in de boeken geneeskunde, sterker nog, een student geneeskunde werkt hard om te begrijpen wat er in die boeken staat, om vervolgens de kennis die hij heeft verkregen toe te passen. De noodzaak voor de gelovige om te begrijpen is zelfs nog groter, want hij reciteert Allaah’s Boek, hetgeen wat een geneesmiddel kan zijn voor wat er in de harten zit en een vermaning voor alle mensen, en dat is waarom de Metgezellen alleen tien verzen per keer memoriseerden, en niet verder gingen naar de volgende tien totdat zij niet alleen hun betekenissen leerden, maar hen ook toepasten.

En mijn antwoord is ja, een persoon wordt beloond voor het reciteren van de Qor’aan, en het doet er niet toe of hij het begrijpt of niet. Maar je behoort zo hard als je kan te streven om zijn betekenissen te leren, en om te leren onder toezicht van betrouwbare geleerden. Als je geen geleerde kan vinden om van te leren, moet je betrouwbare boeken van Tafsier lezen, bijvoorbeeld, Tafsier Ibn Djarier al-Tabari en Tafsier Ibn Kethier. En Allaah weet het, het beste.”

Bron: Fataawa Shaych Mohammed Ibn Saalih al-‘Othaymien

16 reacties:

Anoniem zei

Veel ongelovige vragen aan mij:
Waarvoor dient de Ramadaan?
Ik weet dan niet echt hoe ik het moet vertalen
in HUN woorden.

Anoniem zei

Leg ze uit dat de islaam is gebouwd op 5 pilaren, waaronder ook het vasten.
En dat wij vasten, met liefde voor allah, en uit gehoorzaamheid, met hoop op een grote beloningn in het hiernaamls.
En dat wij moslims niet de eersten zijn die vasten, maar dat voor ons ook mensen moesten vasten. Bewijs is;

O, jullie die geloven! Vasten is aan jullie voorgeschreven zoals het was voorgeschreven aan degenen voor jullie, opdat jullie mensen met Taqwah worden. (soerah al-Baqarah: 183)

Lees hier meer over;
http://siyaam.blogspot.com/2009/08/schaych-albaani-over-ramadan.html

Anoniem zei

graag zou ik u willen vragen ik ben nu 5 maanden zwanger ik heb morgen een een afspraak in het ziekenhuis bij mijn gynacaloog mijn vraag is moet ik vasten of niet want heb de 20 weken ego

Anoniem zei

ik ben niet opgestaan voor fajr tijdens het vasten maand, dus heb ik de tijd gemist om te eten en de intentie voor het vasten te maken. maar ik wilde die dag wel vasten. kan ik dan later zonder te eten en te drinken de intentie toch doen?

As-Salafiyyah zei

Antwoord op vraag(5 maanden zwanger)

Wanneer de zwangere en de zogende vrouw niet in staat zijn om te vasten

Door de nobele Shaykh

Al-Imaam Mohammad Naasiroed-Dien al-Albaanie

- moge Allah hem genadig zijn -

At-Tabarie heeft overgeleverd op gezag van Ibn ‘Abbaas – moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader – dat hij zei:

“Wanneer de zwangere vrouw voor zichzelf vreest en de zogende vrouw voor haar kind vreest tijdens Ramadaan, dan hoeven zij niet te vasten. Zij dienen voor elke dag een arme te voeden en hoeven hun vasten niet in te halen.”

Zijn keten is authentiek volgens de voorwaarden van Moeslim.

In een andere overlevering van at-Tabarie met dezelfde keten op gezag van Ibn ‘Abbaas dat hij de moeder van zijn kind zag, terwijl deze zwanger of zogende was. Daarop zei hij:

“Jij hebt de status van degene die niet in staat is (om te vasten). Je dient voor elke dag een arme te voeden en je hoeft niets in te halen.”

Een andere overlevering hiervan (2761) op gezag van Sa’ied bevat de volgende toevoeging:

“Dit geldt wanneer zij voor zichzelf vreest.”

Ibn Djarier leverde op gezag van Ibn ‘Oemar dezelfde uitspraak over als die van Ibn ‘Abbaas over de zwangere en de zogende vrouw. Zijn keten is authentiek, maar hij heeft zijn bewoordingen niet genoemd.

Ad-Daaraqoetnie heeft op gezag van Ibn ‘Oemar overgeleverd dat zijn zwangere vrouw hem (hierover) vroeg, waarop hij antwoordde:

“Je hoeft niet te vasten. Voed voor elke dag een arme, maar haal niets in.”

Zijn keten is goed.

Op gezag van ‘Oebaydoellah van Naafi’ die zei:

“Een dochter van Ibn ‘Oemar was getrouwd met een man van Qoeraysh. Zij was zwanger en werd tijdens Ramadaan getroffen door een hevige dorst. Daarop droeg Ibn ‘Oemar haar op om niet te vasten en om voor elke dag een arme te voeden.”

Zijn keten is authentiek.

Bron: Irwaa- al-Ghaliel (4/19) (licht aangepast)

Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

As-Salafiyyah zei

Vraag(ik ben niet opgestaan voor fajr tijdens het vasten maand, dus heb ik de tijd gemist om te eten en de intentie voor het vasten te maken. maar ik wilde die dag wel vasten. kan ik dan later zonder te eten en te drinken de intentie toch doen?)

Antwoord: over de intentie verschillen de geleerden sommige zeiden, het is maar eenmalig begin van de ramdan, anderen zeggen voor elke dag de intentie doen.

Zoals je aangaf ben je niet opzettelijk vergeten: en de intentie dient gedaan te worden voor fajr of beste in de nacht. Insha allaah is je vasten geldig,

[De intentie voor de Ramadan dient iedere dag gemaakt te worden in de nacht die voorafgaat aan de dag waarop gevast zal worden. Dit omdat iedere dag een aparte daad van aanbidding is en daarvoor is een intentie vereist. En de intentie voor het vasten dient dus in het hart gemaakt te worden, tijdens de nacht.

Wanneer iemand de intentie in de nacht maakt, waarna hij gaat slapen zonder wakker te worden voor Fajr, dan is zijn vasten geldig vanwege de intentie die gemaakt is in de nacht.

Bron

Sheikh Ibn Fowzaan

Fataawa Ramadhaan - deel 1, pagina 162, Fatwa nummer 95;

Al-Muntaqaa min Fataawa Sheikh Saalih Ibn Fowzaan – Volume 1, Page 33]

Unknown zei

Salaam o Alaikom ,

Ik heb een fout begaan. Door mijn gebrek aan kennis wist ik niet zeker of ik tot het Fajr Gebed mocht eten of tot dat de zon op komt. In dit geval is de zonsopgang ongeveer om 05:37.

Echter ben ik er pas vandaag achter gekomen dat alle vastende moslims tijdens de Ramadan uitsluitend tot het Fajr gebed mogen eten. Om mijn situatie even te verhelderen heb ik dus tot de dag van vandaag gegeten tot de zonsopgang en niet tot het Fajr gebed.

Is mijn vasten alsnog geldig verklaard? Natuurlijk zal ik Insh'Allah vanaf vandaag mij ontdoen van het eten en drinken wanneer het Fajr gebed begint.

Anoniem zei

Wanneer moet je beginnen met ramandan hoe oud moet je zijn?

Anoniem zei

Salaam wa3leikom, Ik heb een vraag: ik sta altijd op met fadjr maar gisterenavond was ik zo moe dat ik.ging slapen.zonder mijn tanden te poetsen (bewust) omdat ij dacht ik sta toch op met fadjr. Door de omstandigheden (werk, studie, kinderen, voeden van 6 mnd baby) hebben mijn man en ik de wekker niet gehoord. Ik heb zo n dorst en mijn tanden zijn niet gepoetst, wat nu?

As-Salafiyyah zei

Anoniem zei
Wanneer moet je beginnen met ramandan hoe oud moet je zijn?

antwoord; http://siyaam.blogspot.nl/2013/07/wanneer-moet-een-kind-mee-vasten.html

-------------------

Anoniem zei: Ik heb zo n dorst en mijn tanden zijn niet gepoetst, wat nu?

Antwoord: tijdens het vasten mag je tanden poetsen, alleen dan moet je minder tandpasta gebruiken dan gebruikelijk en minder water in je mond doen als je gaat spoelen dan gebruikelijker.

-----------------

ClearlyMinded zei

Antwoord: hoe lang ben je moslim, en is dit de eerste jaar van jou dat je vast?

anoniem zei

Wat gebeurd er als je je dagen die je moest inhalen niet haalt voor de volgende ramadan? Ik moest nog 1 dag, en helaas heb ik het pech dat ik het op die dag ben geworden. Kan ik nog hier iets aan doen?

Anoniem zei

Wat moet je doen als je een dag hebt gegeten of omgang hebt gehad.

Anoniem zei

Sallam mede moslim genoten. Ik heb een familie lid dat verslaafd is aan duimen. Mag je duimen tjdens he vasten in de ramadan
. Dank jullie wel.

Anoniem zei

duimen tijdens het vasten? zuigbehoefte

Anoniem zei

Salam,
binnenkort houd mijn school een sportdag. Vanaf 8.00 to 16.00 zullen wij op een open grasveld sporten. Het is voor ons verplicht om mee te doen. Nou willen sommige mensen die ik ken, die dag niet vasten. Vanwege de omstandigheden en het hun ook niet gezond lijkt om in de hitte 8 uurtjes te sporten, zonder voedingstoffen binnen te krijgen. Het vasten willen zei natuurlijk later dan weer inhalen. Is dit toegestaan ?

Anoniem zei

Boek: Het vasten, vraag en antwoord
Uitgeverij: Daar- Alaathaar
Auteur: Shayhk Saalim Al-Adjmie
Kosten: 6 euro
Waar: sunnahcenter.com (ook ander betrouwbare boeken van Daar- Alaathaar aanwezig)

Dit boek geeft antwoord op 59 vragen dat gerelateerd is met vasten. De schrijver heeft het boek in de volgende zes hoofdstukken opgedeeld:

1.aandachtspunten met betrekking tot het begin van deze maand,
2.de zaken die het vasten ongeldig maken,
3.de regels van de zieke en degene die niet in staat is om te vasten,
4.de regels van de reiziger,
5.regels die te maken hebben met de moslimvrouw
6.en de regels van het inhalen van de gemiste dagen en het vasten van zes dagen van Shawwaal

Vragen die gerelateerd zijn met de Islamitische religie, dienen aan de Grote Geleerden te worden voorgelegd.


Een reactie posten

live duroos