Intentie voor het vasten in de maand Ramadan.

Shaych al Imaam Mohammed ibn Saalih al Oetaymeen.

Vraag:

Is het nodig om voor elke dag die gevast wordt tijdens de ramadan een intentie te nemen, of is het voldoende om de intentie voor de gehele maand te nemen?


Antwoord:

Het is voldoende om aan het begin van de ramadan éénmalig de intentie te nemen, want zelfs wanneer de vastende niet elke dag zijn intentie in gedachte heeft, dan nog had hij die intentie al aan het begin van de maand. Maar als het vasten verbroken wordt tijdens de maand, voor een reis of wegens een ziekte en dergelijke, dan is het verplicht voor hem om de intentie te vernieuwen omdat hij het verbroken heeft door te stoppen met vasten door een reis of door ziekte of dergelijke.

0 reacties:

Een reactie posten

live duroos